Vacature: beleidsmedewerker Eerstelijnszone Gent vzw (ELZ Gent)

 • 24 juni 2020

Functieomschrijving

Eerstelijnszone Gent staat in voor het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de Gentenaar met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare. Meer informatie over missie, visie en beleidsplan vind je hier.
De beleidsmedewerker is een inhoudelijke en creatieve juniormedewerker die meebouwt aan het vormgeven van de startende vzw Eerstelijnszone Gent en realiseert een kwalitatieve dienstverlening in uitvoering van de missie, visie en opdrachten van de eerstelijnszone. Hij/zij is mee verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategische en operationele doelstellingen van het beleidsplan en de convenant met Stad Gent, en voor het faciliteren van de samenwerking tussen verschillende zorg- en welzijnsactoren binnen de Eerstelijnszone Gent.

Een beleidsmedewerker van de ELZ Gent…

 • zet zich in om de gezondheid en het welzijn van alle Gentenaars te verbeteren met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren;
 • werkt de hem/haar toegewezen beleidsthema's zowel in de breedte als in de diepte uit in samenwerking met betrokken partners;
 • houdt de vinger aan de pols en begeleidt verandertrajecten (procesbegeleiding) die lopend zijn binnen ELZ Gent rond de hem/haar toegewezen thema's;
 • houdt bij het uitwerken van de hem/haar toegewezen beleidsthema's steeds de mogelijke outcome voor de persoon met een zorg en ondersteuningsnood en de hulpverlener voor ogen;
 • levert rond de hem/haar toegewezen thema's de nodige input aan de Zorgraad om beleidskeuzes geïnformeerd te kunnen maken;
 • staat in voor de inhoudelijke interne en externe communicatie rond de hem/haar toegewezen beleidthema's;
 • neemt de eindverantwoordelijkheid op voor de hem/haar toegewezen beleidsthema's binnen een participatief traject;
 • is de inhoudelijke expert in het gebied van de hem/haar toegewezen beleidsthema's.

Ben jij onze nieuwe enthousiaste collega die Eerstelijnszone Gent mee helpt vormgeven in deze pioniersfase?
Je krijgt de verantwoordelijkheid om te zorgen voor informatieverspreiding en netwerkvorming tussen de verschillende zorg- en welzijnsactoren binnen Eerstelijnszone Gent. Je werkt hiervoor nauw samen met de andere teamleden van Eerstelijnszone Gent. Redactionele en communicatieve vaardigheden en bedreven zijn in samenwerken zijn dus cruciaal.

Functie inhoud

Het betreft een gevarieerde functie met onder meer volgende opdrachten:

 • Het promoten en ontsluiten van de Sociale kaart als de tool voor informatie en doorverwijzing van hulp- en zorgverleners.
 • Het ontsluiten van de sociale kaart voor mensen in armoede zodat zij makkelijk begrijpelijke informatie vinden over hulp- en zorgverlening in Gent, afgestemd op hun noden (website en zakboekje Met Weinig Geld (Over)leven in Gent).
 • Het verspreiden van relevante lokale en recente informatie voor hulpverleners rond welzijn en gezondheid via website en nieuwsbrief van vzw Eerstelijnszone Gent, en via het netwerk.
 • Het versterken en vergroten van netwerkvorming in de Gentse welzijns- en gezondheidssector en het uitbouwen van kwalitatieve samenwerkingsverbanden tussen welzijn en gezondheid.

Profiel

 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden. Je kan informatie begrijpelijk en inzichtelijk overbrengen en je beschikt over redactionele vaardigheden.
 • Je kan op een flexibele wijze zelfstandig en in team werken.
 • Je kan analytisch en resultaatsgericht werken in participatieve verandertrajecten. Je kan vlot inspelen op nieuwe situaties.
 • Je beschikt over vaardigheden in groeps- en procesbegeleiding door ervaring in vormingswerk, groepswerk,…
 • Je hebt zin voor initiatief en hebt ervaring met projectmatig werk en netwerkvorming
 • Je kan actief deelnemen aan vergaderingen, vergaderingen leiden, presentaties verzorgen, en spreken voor groepen.
 • Je beschikt over een goede kennis van het (Gentse) zorg- en welzijnslandschap in Gent en hebt affiniteit met thema's zoals gezondheid, diversiteit, toegankelijkheid.
 • Je beschikt over organisatietalent en sterke sociale vaardigheden. Je kan mensen samenbrengen en enthousiasmeren. Je kan verbindend communiceren en krachten in een netwerk aanspreken. Je bezit de nodige diplomatie.
 • Je bent alert voor maatschappelijke evoluties.
 • Je kunt goed werken met de software van Microsoft Office.
 • Je bent flexibel en bereid tot occasioneel avondwerk.
 • Je bent op korte termijn inzetbaar.
 • Je bent een geëngageerde en sterk gemotiveerde medewerker met een professionele bacheloropleiding in de menswetenschappen, of gelijkwaardig door ervaring.

Ons aanbod

Je komt terecht in een nieuw en dynamisch team waar krachtgericht werken en netwerken belangrijk zijn, en waar ruimte is voor zelfstandig werken.
Je krijgt een contract van onbepaalde duur met een deeltijdse of voltijdse aanstelling als beleidsmedewerker/creatieve inhoudelijke juniormedewerker van Eerstelijnzone Gent.
De indiensttreding gebeurt zo snel mogelijk. De verloning gebeurt volgens diploma en wettelijk barema MV1 voor een juniormedewerker binnen het paritair comité 331. Je krijgt ook maaltijdcheques.

Voel je je aangesproken door deze vacature, maar heb je nog vragen? Stuur een mail naar info@elzgent.be , of contacteer Michiel Van Lysebetten (0484 97 76 15) of Michèle Van Elslander (0490 56 86 62 na 7 juli).

Plaats tewerkstelling

ELZ Gent
Patijntjesstraat 127A bus 001
9000 GENT

Solliciteren

Bezorg ten laatste op 12 juli 2020 je motivatiebrief en CV aan info@elzgent.be. De eerste gespreksronde gaat door op donderdag 16 juli 2020.
Datum indiensttreding: zo snel mogelijk