Vacature COVID-19 projectmedewerker Eerstelijnszone Noord Antwerpen

Situering

De Zorgraad Eerstelijnszone Noord Antwerpen (afgekort ELZ Noord Antwerpen) is een door de Vlaamse Overheid erkende vzw opgericht n.a.v. het Vlaamse decreet op de organisatie van Eerstelijnszorg.

Surf naar www.elznoord.be voor meer informatie.

De Vlaamse regering keurde onlangs een besluit goed dat meer middelen voorziet voor de zorgraden die – in samenwerking met de lokale besturen – inzetten op de lokale contact- en bronopsporing, ter versterking van de centrale contactopsporing en om adequaat te kunnen inspelen op specifieke lokale situaties (inclusief welzijnsvragen en vragen rond quarantainerichtlijnen).

Met deze extra middelen kunnen we een collega aanwerven die zich uitsluitend zal inzetten op de lokale aanpak van de Covid-19 pandemie.

Wat doe je?

Je bent naast de teamleader het aanspreekpunt rond COVID-19 in onze ELZ en werkt er nauw mee samen.
Je overlegt op regelmatige basis met:

 • 2 stafmedewerkers van ELZ Noord Antwerpen
 • Onze teamleader en met de andere teamleaders uit de 4 Antwerpse ELZ’s
 • De medische expert inzake COVID (huisarts)
 • Lokale besturen
 • Relevante welzijns-, zorg en onderwijspartners uit onze ELZ
 • Lokaal COVID-19 team
 • Dagelijks bestuur

Taken:

 • De coördinatie en het inzetten van de Covidcoaches.
  Dit houdt onder meer in:

  • Je zoekt lokaal naar vrijwilligers-Covidcoaches met het geschikte profiel, die kunnen ingezet worden in de ELZ Noord Antwerpen.
  • Je plant mee de huisbezoeken en telefonische contacten van de Covidcoaches in aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst, volgt op en koppelt terug naar de aanmelder
  • Je neemt de taak van Covidcoach (telefonisch contact of huisbezoek) op bij erg drukke momenten.
  • Je fungeert samen met de teamleider als aanspreekpunt voor de huisartsen en andere zorg en hulpverleners voor (potentieel) complexe casussen wat betreft de niet-medische aspecten van contactonderzoek, quarantainemaatrichtlijnen en welzijnsvragen
  • Je werkt mee aan de ontwikkeling van Zipster als digitale doorverwijstool voor de lokale contact tracing
  • Je werkt nauw samen met de in de ELZ aangestelde field agents vanuit  de centrale contact tracing.
 • Je zet in op de uitwerking van de welzijnsvragen en drempels die de quarantaine niet mogelijk kunnen maken, die naar boven komen tijdens telefonische contacten of huisbezoeken. Je structureert die op wijk- en gemeentelijk niveau en linkt die aan de best geplaatste (welzijns)organisatie.
 • Je voert en ondersteunt in samenwerking met de partners sensibiliserende acties rond COVID-19 maatregelen uit in specifieke settings (bv. volwassenonderwijs, sociale woningen, …).
 • Je ondersteunt bij urgente nood eerstelijnszorg- en welzijnsactoren rond COVID-19 binnen de ELZ Noord-Antwerpen.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • Je bent in het bezit van een bachelor- of masterdiploma in de menswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring,
 • Je hebt een goede kennis van het brede zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen en de belendende sectoren (gehandicaptenzorg, jeugdzorg, ...),
 • Relevante ervaring in de sector is een meerwaarde,
 • Je bent flexibel, zowel naar jobinhoud als naar werkuren (bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk).
 • Je behoort bij voorkeur niet tot de risicogroep COVID-19 (geen chronische ziekten, jonger dan 60 jaar, …)

Vereiste competenties:

 • Goede, vlotte communicator: je bent contactvaardig, kan verbindend communiceren en kent de basisprincipes van bemiddeling. Je hanteert een helder taalgebruik en bouwt eenvoudig vertrouwensrelaties op.
 • Vaardige organisator: je kan planmatig en efficiënt werken, je bent systematisch en doelgericht en kan opdrachten en taken opdelen in duidelijke werkpakketten en mijlpalen.
 • Initiatiefnemer binnen een samenwerkende context: je werkt in een beperkt team aan concrete acties om samen doelstellingen te realiseren. Dit vergt initiatief, gedrevenheid en collegialiteit.
 • Je werkt diplomatisch en discreet.
 • Klantgericht: je streeft ernaar de noden en behoeften van de burgers en betrokken actoren op een adequate manier te achterhalen en vertaalt deze in een aanbod (dienstverlening).
 • ICT-vaardigheden: je kan vlot overweg met de courante ICT pakketten en software.
 • Kennis van de socio-culturele realiteit van mensen met niet-Belgische roots en kennis van andere talen is een meerwaarde.

 Persoonlijke eigenschappen en attitudes:

 • Actieve belangstelling voor (eerstelijns)gezondheid- en welzijnszorg en de COVID-19-epidemie hebben
 • Betrokken, geëngageerd en geïnteresseerd zijn
 • Stressbestendig en een doorzetter zijn
 • Zelfstandig en in team kunnen werken
 • Openstaan voor verandering en vernieuwing​​​​​​​

Wat mag je van ons verwachten?

 • Je gaat aan de slag in een klein team van 3 collega’s dat op geregelde basis terugkoppelt aan het dagelijks bestuur van de vzw.
 • Je wordt in dienst genomen met een 100% (38 uren) contract van onbepaalde duur (weliswaar eindigend bij einde van de corona-opdracht en bijhorende subsidiëring). Datum indiensttreding wordt bepaald in onderling overleg.
 • Een evenwichtig loonpakket zoals vastgelegd in paritair comité 331 en extralegale voordelen.
 • Een mooie work/lifebalans, opleidingen, standplaats in Merksem of omgeving.
 • We gaan discreet om met je kandidatuurstelling.

Hoe solliciteren?

Stuur je CV en een korte motivatietekst voor deze functie voor zondag 25 oktober 2020 naar info@elznoord.be

Heb je alles grondig gelezen en heb je toch nog een vraag? Neem dan contact op met 1 van de stafmedewerkers:

 • Sandra Aernouts– tel.  0474 508 603
 • Britt Vermeiren– tel. 0468 518 374
 • info@elznoord.be