Vacature stafmedewerker ELZ Antwerpen Oost

 • 28 juli 2020

Situering

Eerstelijnszone Antwerpen Oost (afgekort ELZA Oost) is een opstartende vzw die valt onder het Vlaamse decreet op de organisatie van Eerstelijnszorg. De zone beslaat de districten Borgerhout en Deurne en de gemeente Wommelgem.

Ga naar www.elzaoost.be voor meer informatie betreffende visie en beleidsplan.

Wat doe je?

Je realiseert een kwalitatieve en klantgerichte dienstverlening in uitvoering van de missie/visie van ELZA Oost en haar opdrachten zoals beschreven in het decreet en het uitvoeringsbesluit. Je bent mee verantwoordelijk voor de volledige procesketen binnen het werkgebied: van strategische analyse tot implementatie van concrete acties.

 • Je voert de acties mee uit zoals vastgelegd in het actieplan,
 • Je informeert en inspireert actoren binnen ELZA Oost m.b.t. lopende initiatieven (projecten, vormingen, samenkomsten,…) over geïntegreerde en doelgerichte zorg en neemt waar nodig verantwoordelijkheid voor het initiëren, coördineren en opvolgen van deze initiatieven,
 • Je stimuleert de interprofessionele samenwerking rond de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag in ELZA Oost,
 • Je vormt een brugfunctie tussen de verschillende partners in ELZA Oost en bent gesprekspartner voor het netwerk in de regio,
 • Je houdt actief voeling met trends, topics, noden en behoeften van de stakeholders van ELZA Oost,
 • Je behartigt de belangen van ELZA Oost naar externen toe en naar de overheid,
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van een communicatieplan, je bent verantwoordelijk voor de website, facebookpagina, digitale nieuwsbrieven met oog voor multidiversiteit.
 • Je volgt het Vlaamse en federale beleid op en vertaalt waar nodig beleidsinitiatieven naar de context van ELZA Oost. Je doet beleidsvoorbereidend werk ter voorbereiding van de zorgraden.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma in de menswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring,
 • Je hebt een goede kennis van het brede zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen en Antwerpen en de belendende sectoren (gehandicaptensector, jeugdzorg, ...),
 • Je hebt een goede kennis van de Vlaamse en federale regelgeving m.b.t. eerstelijnszorg, welzijn en lokaal sociaal beleid of wenst deze te verwerven
 • Relevante ervaring in de sector is een meerwaarde,
 • Je bent flexibel, zowel naar jobinhoud en -invulling als naar werkuren (bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk).

Vereiste competenties:

 • Goede, vlotte communicator: je bent contactvaardig, kan verbindend communiceren en kent de basisprincipes van bemiddeling. Je hebt ervaring met overleggen, presenteren, onderhandelen en het formuleren van adviezen. Je hanteert een helder taalgebruik en hebt redactionele vaardigheden (website, nieuwsbrief,…),
 • Vaardige organisator: je kan planmatig en efficiënt werken, je bent systematisch en doelgericht en kan opdrachten en taken opdelen in duidelijke werkpakketten en mijlpalen,
 • Flexibele denker: je kan creatief omgaan met problemen en mogelijke oplossingen snel voorstellen,
 • Resultaatgerichte werker: je bent gericht op het behalen van concrete resultaten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen en opdrachten,
 • Klantgericht: je streeft ernaar de noden en behoeften van de stakeholders op een adequate manier te achterhalen en ze op een resultaatgerichte wijze in een aanbod te vertalen in functie van een optimale dienstverlening . Je houdt rekening met het feit dat je in multidiverse ELZ werkt waardoor je dienstverlening ook multidivers moet doordacht zijn.
 • ICT-vaardigheden: je kan vlot overweg met de courante ICT pakketten en software.

Persoonlijke eigenschappen en attitudes:

 • Actieve belangstelling voor (eerstelijns)gezondheidszorg en welzijnswerk hebben,
 • Betrokken, geëngageerd en geïnteresseerd zijn,
 • Stressbestendig en een doorzetter zijn,
 • Zelfstandig en in team kunnen werken,
 • Openstaan voor verandering en vernieuwing,
 • Leergierig en voortdurend op zoek naar nieuwe ideeën en aanpakken,

Wat mag je van ons verwachten?

 • Je gaat aan de slag in een klein team van minstens 2 collega’s dat op geregelde basis terugkoppelt aan het dagelijks bestuur van de vzw,
 • Je hoort ook bij een groot team met collega’s uit andere Antwerpse eerstelijnszones
 • Je wordt in dienst genomen met een 50% contract van onbepaalde duur. Indiensttreding zo snel mogelijk. Mogelijks in een later stadium een hoger tewerkstellingspercentage.
 • Je verdient een loon zoals vastgelegd in paritair comité 331 - barema B1c en krijgt een pakket aan extralegale voordelen,
 • We bieden je een werkweek van 19 uren, kans tot vormingen, standplaats te Deurne, werk in Borgerhout, Deurne en Wommelgem.
 • Wij staan open voor alle kandidatuurstellingen ongeacht leeftijd, M/V/X of origine. Wij moedigen diversiteit in onze ELZ aan.
 • We gaan discreet om met je kandidatuurstelling.

Hoe solliciteren?

Stuur je CV en een filmpje van max. 2 minuten waarin je toelicht wat jouw motivatie is om je kandidaat te stellen voor deze functie. Publiceer je video (afgeschermd) op YouTube of Vimeo en bezorg de URL. Stuur je CV en de URL naar info@elzaoost.be ten laatste op 11 oktober 2020

Heb je alles grondig gelezen en heb je toch nog een vraag? Neem dan contact op met Kathleen Debruyne via info@elzaoost.be of 0472/99 99 91.