Vacature stafmedewerker ELZA Centrum

 • 2 juni 2020

Situering

Eerstelijnszone Antwerpen Centrum (afgekort ELZA Centrum) is een opstartende vzw die valt onder het Vlaamse decreet op de organisatie van Eerstelijnszorg.

 

De missie van ELZA Centrum:

ELZA Centrum streeft naar persoonsgerichte, toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning voor alle inwoners van het werkgebied (postcodes 2000, 2018, 2050, 2060 en 2600), met speciale aandacht voor de meest kwetsbare. Formele en informele zorg- en welzijnsactoren kennen elkaar, werken complementair samen en communiceren op gepaste tijd en wijze. ELZA Centrum neemt bovendien haar signaalfunctie rond zorg en welzijn naar de hogere overheden optimaal op.

 

Ga naar www.elzacentrum.be voor meer informatie.

Wat doe je?

Wat doe je?

Je realiseert een kwalitatieve en klantgerichte dienstverlening in uitvoering van de missie/visie van ELZA Centrum en haar opdrachten zoals beschreven in het decreet en het uitvoeringsbesluit.  Je bent mee verantwoordelijk voor de volledige procesketen binnen het werkgebied: van strategische analyse tot implementatie van concrete acties.

 

 • Je voert de acties mee uit zoals vastgelegd in het actieplan,
 • Je informeert en inspireert actoren binnen ELZA Centrum m.b.t. lopende initiatieven (projecten, vormingen, samenkomsten,…) over geïntegreerde en doelgerichte zorg en neemt waar nodig verantwoordelijkheid voor het initiëren, coördineren en opvolgen van deze initiatieven,
 • Je stimuleert de interprofessionele samenwerking rond de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag in ELZA Centrum,
 • Je vormt een brugfunctie tussen de verschillende partners in ELZA Centrum en bent gesprekspartner voor het netwerk in de regio,
 • Je houdt actief voeling met trends, topics, noden en behoeften van de stakeholders van ELZA Centrum,
 • Je behartigt de belangen van ELZA Centrum naar externen toe en naar de overheid,
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van een communicatieplan,
 • Je volgt het Vlaamse en federale beleid op en vertaalt waar nodig beleidsinitiatieven naar de context van ELZA Centrum.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • Je bent in het bezit van een bachelor- of masterdiploma in de menswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring,
 • Je hebt een goede kennis van het brede zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen en de belendende sectoren (gehandicaptensector, jeugdzorg, ...),
 • Je hebt een goede kennis van de Vlaamse en federale regelgeving m.b.t. eerstelijnszorg, welzijn en lokaal sociaal beleid,
 • Relevante ervaring in de sector is een meerwaarde,
 • Je bent flexibel, zowel naar jobinhoud en -invulling als naar werkuren (bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk).

 

Vereiste competenties:

 • Goede, vlotte communicator: je bent contactvaardig, kan verbindend communiceren en kent de basisprincipes van bemiddeling. Je hebt ervaring met overleggen, presenteren, onderhandelen en het formuleren van adviezen. Je hanteert een helder taalgebruik en hebt redactionele vaardigheden (website, nieuwsbrief,…),
 • Vaardige organisator: je kan planmatig en efficiënt werken, je bent systematisch en doelgericht en kan opdrachten en taken opdelen in duidelijke werkpakketten en mijlpalen,
 • Flexibele denker: je kan creatief omgaan met problemen en mogelijke oplossingen snel voorstellen,
 • Resultaatgerichte werker: je bent gericht op het behalen van concrete resultaten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen en opdrachten,
 • Klantgericht: je streeft ernaar de noden en behoeften van de stakeholders op een adequate manier te achterhalen en ze op een resultaatgerichte wijze in een aanbod te vertalen in functie van een optimale dienstverlening,
 • ICT-vaardigheden: je kan vlot overweg met de courante ICT pakketten en software.

 

Persoonlijke eigenschappen en attitudes:

 • Actieve belangstelling voor (eerstelijns)gezondheidzorg hebben,
 • Betrokken, geëngageerd en geïnteresseerd zijn,
 • Stressbestendig en een doorzetter zijn,
 • Zelfstandig en in team kunnen werken,
 • Openstaan voor verandering en vernieuwing,
 • Leergierig en voortdurend op zoek naar nieuwe ideeën en aanpakken,

Wat mag je van ons verwachten?

Wat mag je van ons verwachten?

 • Je gaat aan de slag in een klein team van minstens 3 collega’s dat op geregelde basis terugkoppelt aan het dagelijks bestuur van de vzw,
 • Je wordt in dienst genomen met een 80 of 100% contract van onbepaalde duur. Indiensttreding is voorzien zo snel mogelijk na 1/07/2020,
 • Je verdient een loon zoals vastgelegd in paritair comité 331 en krijgt een pakket aan extralegale voordelen,
 • We bieden je een werkweek van 38 uren, een mooie work/lifebalans, opleidingen, werk in de stad Antwerpen en dit vanuit een modern en vlot bereikbaar kantoor (Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen),
 • We gaan discreet om met je kandidatuurstelling.

Hoe solliciteren?

Stuur je CV en een filmpje van max. 1 minuut waarin je toelicht wat jouw motivatie is om je kandidaat te stellen voor deze functie. Publiceer je video (afgeschermd) op YouTube of Vimeo en bezorg de URL.

Stuur je CV en de URL naar info@elzacentrum.be bij voorkeur voor 22/06/2020.  

 

Heb je alles grondig gelezen en heb je toch nog een vraag?

Neem dan contact op met Sanne Van den Bleeken via info@elzacentrum.be of 0495 79 74 90.