Eerstelijnzones:
WE40

Eerstelijnszone WE40 (ELZ WE40) is een eerstelijnsnetwerk waarbinnen zowel professionelen als mantelzorgers en vrijwilligers actief samenwerken. Aangestuurd door een zorgraad bundelen alle partners hun krachten om een effectieve en kwalitatieve eerstelijnszorg te realiseren waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. De eerstelijnszone speelt in op de lokale noden en tendensen met aandacht voor diversiteit en duurzaamheid. De lokale vertegenwoordiging en de intersectorale samenwerking zorgt ervoor dat de eerstelijnszone kan inspelen op de plaatselijke behoeften en de actualiteit. In het komende actieplan hebben we o.a. aandacht voor het creëren van netwerk, psychologische kwetsbaarheid, mantelzorg en samenwerking tussen de 1ste en de 2de lijn. Om de werking mee in goede banen te leiden zijn we op zoek naar een halftijds administratief medewerker.

Bekijk de volledige vacature