Eerstelijnzones:
Zennevallei
Instituut voor Psychomedische Testing

Doel van het herstelonderzoek

Het doel van het herstelonderzoek is de rijgeschiktheid van de veroordeelde chauffeur te testen met het oog op een adequaat rijgedrag in de toekomst. Het herstelonderzoek bestaat uit een psychologisch en/of medisch onderzoek.

Inhoud van het psychologisch onderzoek

  • Testbatterij - 4 testen die peilen naar kenmerken van het gedrag in het verkeer (reactie, concentratie, stressgevoeligheid, multitasken)
  • Een gestructureerd gesprek met een erkende psycholoog
  • Evaluatie van de testen
  • Op basis van alle elementen van het psychologisch en medisch onderzoek een eensluidend besluit nemen in overleg met de dokter.

Vereisten

  • Erkend psycholoog, ingeschreven bij de Commissie van Psychologen
  • Minstens 3 jaar beroepservaring
  • Bereid tot ‘learning on the job’
  • Interesse voor deze specifieke doelgroep van chauffeurs

Meer informatie