Eerstelijnzones:
West-Meetjesland, Oost-Meetjesland

Psylodie is een groepspraktijk voor psychologie-psychotherapie. Om het team uit te breiden en de druk op de wachtlijst weg te nemen, zijn we op zoek naar een psycholoog/orthopedagoog-psychotherapeut voor kinderen en jongeren en hun context.

Deze nieuwe collega zal deel worden van een team dat het belangrijk vindt om cliënten écht te leren kennen, dat het aanbod probeert af te stemmen op de hulpvraag van de cliënten en individueel te werk wil gaan met therapieplannen op maat. Er wordt teamoverleg voorzien waar er mogelijkheid is tot samen nadenken hoe we de cliënten het best kunnen ondersteunen. Ook intervisie en supervisie behoren tot de mogelijkheden.

Meer informatie en uitleg vindt u in de vacature