Uiterste sollicitatiedatum:
19/03/2023
Eerstelijnzones:
West-Meetjesland, Oost-Meetjesland

Voluit zoekt een teamcoach voor het team Werk

Contract bepaalde duur tot eind 2023 - 30,4u/week

Voluit begeleidt mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, autisme, NAH en/of kwetsbaarheden op verschillende levensdomeinen. Wij zijn er voor alle mogelijke vragen naar ondersteuning op vlak van wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd. Mensen worden niet alleen gewaardeerd om wat ze doen, maar vooral om wie ze zijn.

Voluit is de fusie-organisatie van OBRA|BAKEN met Den Dries sinds 1 januari 2023. Meer info: naar www.dendries.be en www.obrabaken.be.

Bij Voluit vinden we het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om een job op maat te vinden. Op je eigen tempo, met veel of weinig ondersteuning, in groep of alleen. Je leert nieuwe mensen kennen en je kan je talenten ontwikkelen.

In het team Werk van Voluit ondersteunen wij (jong-)volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanaf de leeftijd van 16 jaar tot pensioenleeftijd als medewerker Begeleid Werk, arbeidszorg, AMA of activeringsstage al dan niet naar en bij betaald werk. Dit kan intern binnen onze organisatie en/of extern bij bedrijven in de regio. Voor activering werken wij Oost-Vlaams, in de andere subteams coachen we medewerkers in / uit de regio Groot Gent en Meetjesland.