Dit najaar zal de Belgische bevolking terug een booster-vaccin tegen COVID-19 kunnen krijgen. De vaccinatie is door de Hoge Gezondheidsraad aanbevolen voor de volgende doelgroepen: kwetsbare personen (omwille van leeftijd of om gezondheidsredenen) en zorgpersoneel. Daarnaast zal elke burger die dat wenst, zich kunnen laten vaccineren. Voor deze vaccinatie zal u terecht kunnen in de eerste lijn, namelijk bij uw huisarts, uw apotheker en/of een verpleegkundige.

ELZ Pajottenland organiseert hiernaast ook 2 vaccinatiemomenten op 12 en 19 oktober tussen 15u en 19u.
Je kan terecht in de Huisartsenwachtpost/Verpleegpost op het adres Assesteenweg 191A, 1750 Lennik.
Het is hiervoor verplicht een afspraak te maken en dit kan enkel telefonisch.

Om je afspraak te maken in het vaccinatiepunt kan je bellen naar het nummer 0490/19 56 84 op volgende momenten:

  • Woensdag 11 oktober van 8u30 tot 18u
  • Maandag 16 oktober van 13u30 tot 18u
  • Dinsdag 17 oktober van 8u30 tot 13u
  • Woensdag 18 oktober van 13u30 tot 18u

Voor alle algemene informatie kan u al terecht op https://www.laatjevaccineren.be/