Deze inhoud is van toepassing op de zones Antwerpen Centrum , Antwerpen Zuid, Antwerpen Oost en Noord Antwerpen

Coronavaccinatie in Antwerpen

Inwoners van Antwerpen, Schoten, Borsbeek, Stabroek en Wommelgem kunnen voor een gratis vaccinatie terecht bij de apotheker, huisarts of in VacCovid*. 

Burgers krijgen geen uitnodiging meer van de Vlaamse Overheid, maar moeten wel altijd een afspraak maken. 

Het boostervaccin is aanbevolen voor:

 • iedereen vanaf 65 jaar

 • als je een onderliggende aandoening hebt die voor ernstige gevolgen kan zorgen bij een Covid-infectie, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, longaandoeningen, kanker, problemen met de immuniteit, lever- en nieraandoeningen

 • als zorgverlener wanneer je werkt in de zorg

 • huisgenoten van kwetsbare mensen

 • zwangere vrouwen

Behoort de patiënt niet tot één van deze doelgroepen? Dan kan die ook een boostervaccinatie krijgen vanaf 18 jaar. Meer info lees je op www.laatjevaccineren.be.

Hoe maken patiënten een afspraak? 

Bij de huisarts 

 • Als de huisarts zelf vaccineert, dan krijgt de patiënt via de arts info over het vaccinatiemoment en de manier waarop men een afspraak kan maken.

 • Het COVID-vaccin is slechts beperkt houdbaar, daarom moet men altijd een afspraak maken. Tijdens de gewone raadpleging kan de arts dus geen vaccin toedienen. 

Bij je apotheker 

Burgers kunnen ook terecht bij heel wat apothekers in de buurt.  

 • Bekijk op www.apotheek.be welke apothekers vaccineren. 

 • Of neem contact op met de eigen apotheker. 

In VacCovid 

 • Sinds 18 september kunnen burgers een afspraak maken. 

 • Bekijk de openingsuren en maak een afspraak op www.vaccovid.be. 

Wat zijn de oplossingen voor minder mobiele patiënten? 


Minder mobiele patiënten kunnen in de eerste plaats terecht bij de huisarts of de apotheker in de buurt.

Thuisvaccinatie is mogelijk op vraag van de arts.

Artsen kunnen contact opnemen met de eerstelijnszone via bart@elzantwerpen.be als zij thuisvaccinatie willen organiseren en nog geen contacten hebben met thuisverpleegkundigen of apothekers.


* Het gezamenlijk vaccinatiemoment in VacCovid wordt georganiseerd door de eerste lijn en de Antwerpse eerstelijnszones, in samenwerking met stad Antwerpen, Stabroek, Wommelgem, Schoten, Borsbeek en Logo Antwerpen. Steeds in samenspraak met de Antwerpse Huisartsenkringen en de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen (KAVA).