Alle informatie over de vaccinatiestrategie tegen COVID-19

info vaccinatie

VACCINATIESTRATEGIE

In eerste instantie werden de mensen uit de woonzorgcentra en de zorgverleners gevaccineerd. Momenteel worden burgers van 65+ uitgenodigd volgens leeftijd, van oud naar jong. Daarna komen de risicopatiënten aan de beurt. 

De volgorde van vaccineren:

1. Woonzorgcentra en zorgprofessionals

2. 65-plussers en risicopatiënten

3. Rest van de bevolking

Meer info over de volgorde van vaccineren? Klik hier.

Wanneer zal wie gevaccineerd worden?

Het vaccineren gebeurt op het ritme van de leveren. De planning hieronder is dus een voorwaardelijke inschatting op basis van de levertermijnen die momenteel gecommuniceerd zijn. 

 • Januari: bewoners en personeel woonzorgcentra
 • Eind januari: zorgprofessionals ziekenhuizen
 • Februari: eerstelijnszorgprofessionals (op basis van hun domicilie-adres) & collectieve zorginstellingen en ander ziekenhuispersoneel
 • Maart: ambulante 65-plussers
 • April: risicopatiënten
 • Mei-Juni: algemene bevolking 18+ 

 

volgorde vaccinatie

NEEM CONTACT OP

Onze COVID-19-medewerker Klaartje Francx helpt je graag verder. klaartje@elzacentrum.be  

Algemene vragen voor onze eerstelijnszone? Stuur ons een mailtje via info@elzacentrum.be

Neem zeker ook eens een kijkje bij veelgestelde vragen.

veelgestelde vragen vaccinatie

VACCOVID

logo vaccinatiedorp Spoor Oost

Op deze website vinden inwoners van de stad Antwerpen alles over de verschillende stappen van de vaccinatie op Spoor Oost:

 • een afspraak maken
 • je vaccinatie
 • wat je moet doen na je vaccinatie

RISICOPATIËNTEN

Vanaf eind april-begin mei, zal de vaccinatie van de patiënten met verhoogd risico door COVID-19 starten. Ook binnen deze groep wordt er van oud naar jong gewerkt: eerst komt de groep 60-64 jaar aan de beurt, en dan dalen we af in leeftijd tot alle risicopatiënten zijn gevaccineerd.

Risicopatiënten: Over wie gaat het?

Het gaat om mensen tussen 18 en 64 jaar, met een bepaalde aandoening waarvan wetenschappelijk blijkt dat ze een groter risico op een ernstig verloop van de ziekte, op hospitalisatie of zelfs op overlijden hebben door COVID-19.

De lijsten van risicopatiënten worden (uiteraard met respect voor de privacy) opgemaakt door het kankerregister, de ziekenfondsen, huisartsen en bepaalde specialisten die mensen met bepaalde zeldzame aandoeningen kunnen oplijsten.


Vanaf 8 april 2021 kan je zelf nakijken of je op de lijst van risicopatiënten staat, via www.myhealthviewer.be

We vragen je om met de eenvoudige vraag: ‘Sta ik op de lijst?’ niet naar je huisarts te bellen. Als je een vaste huisarts hebt, die dus je Globaal Medisch Dossier (GMD) bijhoudt, dan hoef je niets te doen. 

FEITEN EN FABELS

Is het vaccin van AstraZeneca veilig?

 

header afbeelding fabels coronavaccin

Is het vaccin wel veilig? Heb ik wel een vaccin nodig als ik niet tot een risicogroep behoor? Mensen hebben heel wat vragen en er doen heel wat fabels de ronde. Agentschap Zorg en Gezondheid zette de meest voorkomende fabels/vragen op een rijtje en geeft de juiste feiten om een antwoord te geven op die vragen. 

Download de brochure via deze link:pdf bestandZorg_vaccinatiecampagne_Fout-feit_A4_v2.pdf (1.04 MB)

 

 • Meer informatie kan je ook vinden in de factcheck rond vaccinatie van Gezondheid en Wetenschap. 
 • Bekijk het webinar van UZ Gent over vaccinatie tegen COVID-19
 • Ook Knack verzamelde betrouwbare informatie: www.knack.be/nieuws/factcheck

VRAGEN OVER VACCINATIE

FAQ
 • Welk vaccin kan ik in Vlaanderen krijgen?
 • Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg?
 • Is vaccinatie tegen COVID-19 verplicht?
 • Moeten kinderen gevaccineerd worden tegen COVID-19?
 • Ik ben zwanger of heb een kinderwens. Mag ik me laten vaccineren?
 • Mag ik het coronavaccin krijgen als ik (chronisch) ziek ben?
 • Hoeveel mensen moeten zich laten vaccineren om groepsimmuniteit te halen?

Het antwoord op deze en veel meer vragen kan je vinden via deze link: https://www.laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen 

VACCINATIETELLER

teller header

Op deze pagina kan je zien hoe ver we staan met de vaccinatie van iedereen in Vlaanderen. 

DOWNLOADS

ALGEMENE INFORMATIE

WAAROM VACCINEREN?

vuistjes

Doe het voor elkaar

Je helpt de verspreiding van het virus (en mogelijke varianten) tegen te gaan.

Voor een optimale doeltreffendheid van het vaccin bij de bevolking en het ontstaan van groepsimmuniteit, zou minstens 70% à 80% van de Belgen zich moeten laten vaccineren. Groepsimmuniteit wil zeggen dat een voldoende grote groep mensen weerstand heeft opgebouwd tegen het virus, waardoor het niet meer of nog maar zeer moeilijk kan circuleren. Zo zal het virus geen kans meer krijgen om zich massaal te verspreiden en een ernstige epidemie te veroorzaken. Hoe sneller de vaccinatiegraad stijgt, hoe sneller ook de maatregelen versoepeld kunnen worden. Bovendien kan het virus zich bij groepsimmuniteit niet blijven vermenigvuldigen, waardoor nieuwe varianten minder kans krijgen.

Als meer dan 70% van de bevolking gevaccineerd is, bereiken we groepsimmuniteit en krijgen we het virus onder controle. 

Minder risico op ernstige ziekte door COVID-19 

Een besmetting met COVID-19 kan erg gevaarlijk zijn. Sommige mensen hebben zelfs intensieve zorg nodig. Ook gezonde, jonge mensen kunnen ernstig ziek worden van het virus en langdurige klachten oplopen, zoals longschade. De meeste coronavaccins beschermen je voor 100% tegen ernstige vormen van COVID-19. Het coronavaccin is de beste manier om je te beschermen tegen COVID-19.  

Je bent minder besmettelijk

Studies wijzen op een verminderde virale lading bij gevaccineerden wanneer ze met COVID-19 in aanraking komen. Ben je gevaccineerd en kom je met het virus in contact, dan ben je niet alleen zelf beter beschermd, maar zal ook je virale lading lager zijn dan als je niet gevaccineerd bent. Dat betekent dat je minder snel andere mensen kan besmetten. 

Je laten vaccineren voorkomt dat je COVID-19 (opnieuw) krijgt. Want ook als je eerder al besmet was, kun je terug besmet raken en ernstig ziek worden. 

Voor je (kwetsbare) geliefden of patiënten

Een vaccin beschermt het individu. Maar als er voldoende mensen gevaccineerd zijn, zal de groepsimmuniteit ook de personen beschermen die niet gevaccineerd kunnen of mogen worden zoals mensen met een ernstige allergische voorgeschiedenis op vaccins (type anafylactische reactie).

Hoewel geen enkele medische handeling volledig vrij is van risico of ongemak, heeft vaccinatie meer voordelen dan nadelen. 

Voor onze zorgverleners

Dankzij vaccinatie is er minder kans dat je naar de huisarts moet of in het ziekenhuis belandt met complicaties door COVID-19. Het zorgsysteem is afgelopen jaar zwaar onder druk komen te staan door het hoge aantal coronabesmettingen en de talrijke hospitalisaties. Laat je dus vaccineren, zo help je ook de zorgverleners die altijd klaar staan voor jou.

vaccinatiewijzers

ZIEKENHUIZEN

Hier vindt u de richtlijnen voor de vaccinatie van patiënten en medewerkers in het ziekenhuis, die nog niet (volledig) gevaccineerd werden. Deze richtlijnen zijn ook van toepassing op externen die in het ziekenhuis werden gevaccineerd (bv. Eerstelijnszorgprofessionals, .....).

pdf bestandrichtlijnenziekenhuizen.pdf (123 kB)

WOONZORGCENTRA

banner oudere man

Medewerkers van ouderenvoorzieningen die in direct contact staan met de bewoners of zorggebruikers worden prioritair gevaccineerd in de vaccinatiecentra.

Nieuwe medewerkers of medewerkers die door omstandigheden beide vaccinatiemomenten hebben gemist, moeten geregistreerd worden via het formulier op de website van Zorg en Gezondheid door een verantwoordelijke van de ouderenvoorziening.

Wanneer krijgen de medewerkers een uitnodiging?

De gegevens van de medewerkers worden op regelmatige tijdstippen doorgegeven aan de vaccinatiecentra. 

Op de volgende momenten worden de gegevens door het agentschap bezorgd aan de vaccinatiecentra:

 • 14 april (registratie ten laatste op 12 april)
 • 28 april (registratie ten laatste op 26 april).

Medewerkers krijgen kort na het doorgeven van de gegevens een uitnodigingsbrief van het vaccinatiecentrum om twee weken later gevaccineerd te worden. Medewerkers kunnen na het doorgeven van de gegevens aan de vaccinatiecentra online raadplegen of ze op de lijst staan.

VAPH

Er werd een regeling uitgewerkt waardoor de gebruikers binnen het dagcentrum via groepsvaccinatie kunnen gevaccineerd worden. Hetzelfde geldt voor de vaccinatie van de gebruikers binnen de voormalige diensten voor zelfstandig wonen.

Procedure

 • Neem contact op met anke@elzacentrum.be om de mogelijkheden te bekijken om in groep langs te gaan in het vaccinatiecentrum VacCovid.
 • met een eigen vaccinatieteam (minstens een arts, al dan niet bijgestaan door één of twee verpleegkundigen). De arts neemt contact op de verantwoordelijke van de eerstelijnszone (anke@elzacentrum.be) om verdere afspraken te maken wanneer u vaccins kunt afhalen. Hier kan meteen een tweede afhaalmoment worden afgesproken.

HELPENDE HANDEN

De lokale besturen en de Eerstelijnszones Antwerpen bereiden zich volop voor om alle inwoners zo efficiënt mogelijk te vaccineren tegen het COVID-19-virus. Om dit op korte termijn te realiseren zijn wij op zoek naar mensen die de handen uit de mouwen willen steken!

Je hoeft geen medische achtergrond te hebben om je aan te melden. Ook voor onthaal of administratieve taken kunnen wij helpende handen gebruiken.

Wil je graag je steentje bijdragen? Meld je dan aan via deze link.