Vaccinatie eerstelijnszorgverleners - STA IK OP DE LIJST?

 • 11 maart 2021

Na de woonzorgcentra en het personeel van de ziekenhuizen komen ook de zorgprofessionals uit de eerstelijn aan de beurt. De exacte timing is afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins. Alles is nu voorbereid om de eerste groepen van eerstelijnszorgverleners uit te nodigen om zich te laten vaccineren.

De 'eerste lijn' is een heel breed begrip waar heel veel zorg- en welzijnssectoren onder vallen. De voorbije weken heeft het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in nauw overleg met VIVEL en de beroepsverenigingen en vertegenwoordigers van zorgverleners een lijst opgesteld van beroepsgroepen die het meest prioritair zijn voor COVID-19-vaccinatie.

In een eerste fase (februari) komen volgende eerstelijnszorgverleners aan de beurt (afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins): 

 • Huisartsen
 • Bepaalde specialisten buiten ziekenhuizen die fysieke patiëntencontacten hebben met een hoger risico (ORL, pneumo en pediatrie)
 • Thuisverpleging
 • Tandartsen
 • Mondhygiënisten
 • Verzorgend personeel van diensten voor gezinszorg
 • Huisbezoekers lokale initiatieven
 • Personeel test- en triagecentra
 • Personeel wachtposten
 • Personeel vaccinatiecentra
 • Medewerkers zorginspectie en mobiele teams die naar uitbraken gaan

De andere beroepsgroepen komen in een volgende fase (maart) aan de beurt. 

Sta ik op de lijst?

Zorgverleners die tot deze groep behoren, kunnen via een tool nagaan of ze in een lijst van een bepaalde doelgroep staan. Deze tool van de Vlaamse overheid staat vanaf 15 februari online. In aanvangsfase is de lijst enkel voor de eerste groep zorgprofessionals volledig. Als je niet tot die groep behoort, wacht dan tot begin maart om na te gaan of je op de lijst staat.

Klik hier voor de ‘Sta ik op de lijst’-tool (inloggen kan o.a. met je eID of Itsme).

Sta je niet op de lijst staat en denk je in aanmerking te komen voor prioritaire vaccinatie, dien dan je aanvraag tot toevoeging in bij je liaison of werkgever. Meer info daarover op website van laatjevaccineren.be

Deadline om dit na te gaan/door te geven = 17 maart 2021