Vaccinatie en vakantie

  • 30 april 2021

We moeten er alles aan doen om iedereen de kans te geven zo snel mogelijk gevaccineerd te worden en het werkbaar te houden. In Vlaanderen doen we er alles aan om iedereen tegen 11 juli, voor de start van de zomervakantie, een eerste vaccin te kunnen bieden. Dat heeft prioriteit boven alles. Maar ook de tweede vaccindosis is belangrijk voor een volledige en langdurige bescherming.  

Hou bij het plannen van een vakantie of reis naar het buitenland rekening met je afspraken voor vaccinaties. Je bent best volledig gevaccineerd voor je op vakantie of reis vertrekt.  

Kan je toch niet wachten, plan je reis dan tussen je twee vaccindosissen, maar zorg dat je tijdig terug bent voor je tweede dosis. Die kan niet worden uitgesteld.  

Je kan nu al inschatten wanneer je eerste vaccinatiedosis en dus ook je tweede dosis ongeveer gepland staat. Probeer maximaal je reis na (of tussen) deze periode te plannen en zorg er zo voor dat je vaccinatie niet in de weg komt van je vakantie, of omgekeerd.  

Goed en volledig gevaccineerd zijn voor je vakantie is belangrijk 

  • Voor je eigen gezondheid, om zo volledig mogelijk beschermd te zijn tegen de risico’s op besmetting 
  • Voor de gezondheid van anderen, zodat je de kans verkleint dat je in het buitenland een COVID-besmetting oploopt en die terug meebrengt naar België, met een kans om anderen ermee te besmetten 
  • Voor je vakantieplannen zelf: elk land kan eigen regels bepalen en bijvoorbeeld quarantaine of reis- en bezoekbeperkingen opleggen aan wie niet volledig gevaccineerd is. We kunnen niet voorspellen welke regels zullen gelden in jouw vakantiebestemming.  

In mei, juni en begin juli zullen elke week honderdduizenden mensen uitgenodigd worden voor een vaccin in een vaccinatiecentrum. Het merendeel van deze mensen moet ook een tweede prik krijgen. Dat kan alleen als we een strakke vaccinatieplanning aanhouden en betekent dat de vaccinatiecentra de vaccinatieplanning niet voor individuele vakantieplannen kunnen aanpassen.  

Je reis of vakantie plannen na (of tussen) je vaccins: 

1. Schat op voorhand in wanneer je gevaccineerd zal worden 

In Vlaanderen hebben we de ambitie om iedereen ouder dan 18 jaar de kans te geven om zich een eerste keer te laten vaccineren voor 11 juli.  

De eerste dosis bepaalt de timing voor de tweede dosis 

De meeste mensen zullen gevaccineerd worden met een vaccin waarvan twee dosissen moeten worden gegeven om goed en langdurig beschermd te zijn. De datum waarop de eerste vaccindosis gegeven wordt, bepaalt meteen de datum voor de tweede dosis.  

Geschatte timing voor je eerste en tweede vaccinatie

Op onze website vind je een indicatieve timing welke leeftijden wanneer ongeveer aan de beurt zullen komen voor hun eerste vaccindosis. Dit is wel geen exacte timing en kan verschillen tussen vaccinatiecentra onderling, maar geeft toch een idee wanneer je ongeveer jouw eerste dosis mag verwachten. Hiermee kan je ook inschatten wanneer je tweede dosis zal plaatsvinden.   

2. Je kent je exacte data via je uitnodiging en kan nog wat verplaatsen

Je krijgt een uitnodiging tot vaccinatie één tot twee weken voor jouw eerste vaccinatiedosis gepland staat. Je tweede dosis is nog eens minstens 4 à 5 weken later. Je weet dus een aantal weken op voorhand wanneer jouw tweede vaccinatie plaats vindt, als dat nog mogelijk is kan je je reisplannen daaraan nog aanpassen.  

Je kan de eerste dosis nog verplaatsen 

Om je reisplannen niet te laten samenvallen met jouw vaccinatie, kan je nog proberen te schuiven met de datum waarop je de eerste vaccindosis krijgt. Uiteraard adviseren we wel om de vaccinatie niet onnodig uit te stellen, want zo stel je ook jouw bescherming tegen COVID-19 uit.  

1. Wanneer je de uitnodiging tot vaccinatie krijgt, staat er meestal een voorgestelde datum voor vaccinatie op de uitnodiging. Sommige vaccinatiecentra, zoals in Gent, Antwerpen en Hasselt stellen nog geen datum voor en laten je zelf je die datum voor vaccinatie bepalen. In beide gevallen kan je online jouw vaccinatieafspraak met een paar dagen verplaatsen. Je hebt hiervoor keuze uit de tijdsmomenten die het vaccinatiecentrum de eerstvolgende dagen beschikbaar heeft en die nog vrij zijn. Bij het maken of verplaatsen van een afspraak voor jouw eerste vaccinatie, maak je meteen ook de afspraak voor de tweede vaccinatiedosis.  

2. Wil je jouw eerste vaccinatiedosis nog verder verplaatsen dan wat op dat moment beschikbaar is aan vrije momenten in het vaccinatiecentrum?  

- Momenteel blijft de uitnodiging tot vaccinatie 30 dagen geldig. Binnen die dertig dagen kan je telkens online in de agenda van het vaccinatiecentrum kijken of er nieuwe beschikbare momenten zijn de eerstvolgende dagen waarop je de eerste vaccindosis kan toegediend krijgen. Een vaccinatiecentrum stelt nieuwe plaatsen ter beschikking wanneer zij nieuwe vaccins beschikbaar hebben, check regelmatig de agenda online via de link of QR-code op je uitnodigingsbrief/-mail  

- Neem wel een beetje marge, want de dertig dagen kunnen al een paar dagen gestart zijn nog voor de uitnodiging tot bij jou is geraakt. Mogelijk wordt deze periode van 30 dagen ook ingekort naarmate we naar het einde van de vaccinatiecampagne komen.  

- Besef wel dat er in mei, juni en juli vele honderdduizenden mensen per week gevaccineerd worden, de vrij plaatsen zullen beperkt zijn. 

- Maak of verplaatst je vaccinatieafspraak dan ook zo veel mogelijk zelf online en belast hier niet de telefonische helpdesk van het vaccinatiecentrum mee, er zijn vele duizenden mensen die geholpen moeten worden aan een vaccin.   

- Opgelet! Verwittig het vaccinatiecentrum als je niet wil ingaan op de voorgestelde datum voor vaccinatie, maar zelf nog geen ander moment hebt kunnen boeken in de agenda van het vaccinatiecentrum. Om dat te doen: 

Heb je de uitnodiging per mail gekregen? Je kan de voorgestelde datum bevestigen en in de bevestigingsmail die je krijgt, de afspraak weer annuleren. 

Bel je toch naar de helpdesk van het vaccinatiecentrum om je afspraak te annuleren, maar niet te weigeren.  

3. Geen uitstel voor de tweede dosis 

De datum die je kiest voor je eerste dosis bepaalt de datum voor je tweede dosis. Wanneer je de afspraak maakt voor jouw eerste vaccinatiedosis, krijg je meteen ook de datum voor jouw tweede dosis. Die datum kan je maar beperkt verschuiven en alleen als er nog vrije plaatsen zijn in je vaccinatiecentrum: 

  • Pfizer: Maak je een afspraak voor de eerste dosis van het Pfizer-vaccin, dan krijg je automatisch ook een afspraak voorgesteld voor de tweede dosis 35 tot 37 dagen, maar idealiter 35 dagen later. Die afspraak voor een tweede dosis kan je binnen die termijn ook verschuiven als er nog vrije plaatsen zijn in je vaccinatiecentrum.   
  • AstraZeneca: Maak je een afspraak voor de eerste dosis van het AstraZeneca-vaccin, dan krijg je automatisch ook een afspraak voorgesteld voor de tweede dosis 79 tot 89 dagen, maar idealiter 84 dagen later. Die afspraak voor een tweede dosis kan je binnen die termijn ook verschuiven als er nog vrije plaatsen zijn in je vaccinatiecentrum. 

De tweede dosis kan je niet verder uitstellen!  

Het is ook belangrijk dat je die tweede dosis krijgt, want de tweede dosis zorgt voor een betere bescherming tegen ziekenhuisopname en overlijden en zorgt ervoor dat de bescherming langer aanhoudt.   

Bel niet naar het vaccinatiecentrum om een andere datum voor de tweede vaccinatiedosis te vragen. 

Het vaccinatiecentrum kan dat niet veranderen. Het vaccinatiecentrum moet in een paar weken duizenden mensen vaccineren en kan niet voor iedereen een ander vaccinatieschema toepassen.  

Tweede dosis toch gemist? 

Ben je toch niet aanwezig voor de tweede vaccinatiedosis?  

Verwittig wel het vaccinatiecentrum dat je niet zal/kan komen zodat je vaccin niet verloren gaat. Maar je kan geen nieuwe afspraak krijgen in het vaccinatiecentrum voor je tweede dosis. Vaccinatiecentra hebben honderdduizenden mensen te vaccineren en kunnen daarom hun planning niet aanpassen aan de individuele wensen. Je blijft dus onvolledig gevaccineerd.  

Wanneer na de zomer de grootschalige vaccinatiecampagne voltooid is, zullen we verder onderzoeken hoe we mensen die nog niet of niet volledig gevaccineerd zijn, nog aan een vaccin kunnen helpen. Er is nog niet bepaald via welk kanaal of wanneer je dan gevaccineerd zal kunnen worden. Je beste garantie om zo snel mogelijk en volledig gevaccineerd te worden, is dus door er alles aan te doen om wel je tweede vaccinatiedosis te halen op het voorziene moment. 

Kan ik een ander vaccin krijgen om mijn vakantie te kunnen laten doorgaan, bijvoorbeeld J&J zodat ik geen tweede dosis nodig heb, of AZ zodat ik pas over drie maanden mijn tweede dosis kan krijgen ?

Neen. Er is geen mogelijkheid om van vaccin te veranderen. Om iedereen de kans te geven voor 11 juli zijn eerste vaccin te krijgen moeten we de beschikbare vaccins optimaal inzetten en kunnen we mensen geen keuze geven qua type vaccin. De vaccinatiecentra moeten immers honderdduizenden mensen per week vaccineren met de beschikbare vaccins en moeten ook garanderen dat voor die mensen hetzelfde typevaccin beschikbaar is voor de tweede prik. Daardoor is het onmogelijk individueel het type vaccin te veranderen.  

Kan mijn tweede dosis uitgesteld worden tot ik terug ben van vakantie? 

Neen, uitstel van de tweede dosis is niet mogelijk. We moeten er alles aan doen om iedereen de kans te geven zo snel mogelijk gevaccineerd te worden en het voor onze vaccinatiecentra werkbaar te houden. In Vlaanderen doen we er alles aan om iedereen tegen 11 juli, voor de start van de zomervakantie, een eerste vaccin (en zo bescherming tegen COVID-19) te kunnen bieden. Dat heeft prioriteit boven alles.  

In mei, juni en begin juli zullen daarom elke week honderdduizenden mensen uitgenodigd worden voor een vaccin in een vaccinatiecentrum. Het merendeel van deze mensen moet ook een tweede prik krijgen. Dat kan alleen als we een strakke vaccinatieplanning aanhouden en betekent dat de vaccinatiecentra de vaccinatieplanning niet voor individuele vakantieplannen kunnen aanpassen.  

Vraag dus niet aan het vaccinatiecentrum om een andere datum voor de tweede vaccinatiedosis. Het vaccinatiecentrum kan dat niet veranderen. Het vaccinatiecentrum moet in een paar weken duizenden mensen vaccineren en kan niet voor iedereen een ander vaccinatieschema toepassen.