Vaccinatie van 12-15-jarigen

  • 13 juli 2021

Enkel samen kunnen we corona stoppen en dus hebben we ook de medewerking van onze 12-15-jarigen nodig. Door iedereen te vaccineren, bereiken we immers groepsimmuniteit. Zo kan het virus zich minder of niet meer verspreiden. Anders zal corona blijven opduiken en nieuwe varianten ontwikkelen. De oproep is dus duidelijk: “Laat je vaccineren en bescherm jezelf én je omgeving. Zorg dat het virus stopt en niet ons leven!”

Alle 12-15-jarigen zullen de komende weken een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor 2 prikken Pfizer in een van onze vaccinatiecentra. Dit is het enige vaccin dat goed getest is bij deze leeftijd. De vaccins zijn zeer voorzichtig onderzocht vooraleer zij toestemming krijgen voor de toediening, ook bij jongeren.

Het grootste verschil met de vaccinatie van 16- tot 18-jarigen is dat men een toestemming van ouder(s) of voogd nodig heeft om gevaccineerd te worden. Dat kan door samen met een van de  ouders naar het vaccinatiecentrum te gaan, of door een toestemmingsbrief mee te brengen als men alleen gaat. Uiteraard is ook de mening van de 12-15-jarige zelf van belang.  Wij roepen dan ook op om dit samen te bespreken en eventueel de huisarts te contacteren met je vragen.

Kom je alleen, dan kan je hier de in te vullen en mee te brengen toestemmingsbrief terugvinden.

Wil je je graag al een beetje voorbereiden op het gesprek rond jouw gezondheidstoestand, dan kan je hier de vragenlijst al terugvinden.

Wie niet onmiddellijk op de afspraak geraakt, bijvoorbeeld wegens vakantie, ontvangt eind augustus of begin september een nieuwe uitnodiging. Uiteraard vragen wij om alles in het werk te stellen om nu toch al te komen. Op die manier kan je ervoor zorgen dat je beide prikken reeds hebt gekregen, nog voor de school start, wat het toch allemaal veel makkelijker en veiliger maakt voor een zorgeloze heropstart in september.

Uiteraard kunnen ook jongeren zich registreren op QVAX, de digitale reservelijst voor de vaccinatiecentra. Als 12-15-jarige mag men zich wel enkel inschrijven op QVAX wanneer de ouder(s) hiermee akkoord gaan.

Soms krijgen we de vraag hoe men zich best kan voorbereiden op deze prik. We geven daarbij graag de tip mee om voldoende uitgerust naar het vaccinatiecentrum te komen. Bovendien is het ook geen goed idee om met een lege maag om je vaccinatie te komen. Zorg dus dat je voldoende hebt gegeten en zeker gedronken. Maar bovenal … laat je niet stresseren door alle wilde verhalen die je soms hoort … de meesten voelen niet eens de prik en hebben er nadien ook minimale last van nadien. Kom dus gewoon op jouw moment van afspraak (te vroeg komen is zeker niet nodig) en een half uurtje later loop je gewoon weer buiten als prikheld!

Kinderen in een pleegzorgsituatie

In het geval van een pleegzorgsituatie is de procedure voor de vaccinatie van een 12-15-jarige als volgt:

  1. de pleegjongere komt met de eigen (biologische) ouder naar het vaccinatiecentrum. Doorgaans is dit echter geen haalbare; gelet op de situatie wordt onmiddellijk overgeschakeld op het tweede niveau (puntje hieronder)
  2. de pleegjongere komt met een toestemmingsbrief, al dan niet begeleid door een pleegouder:

a) de toestemmingsbrief (versie ouders) is ondertekend door de ouder(s);

b) de toestemmingsbrief (versie pleegzorger) is ondertekend door brief getekend door de pleegzorger, die hiervoor delegatie gekregen heeft van de ouder(s) via de Afsprakennota, zoals opgemaakt onder bemiddeling van provinciale Dienst voor Pleegzorg.

c) de toestemmingsbrief (versie pleegzorgdienst) is ondertekend door pleegzorgdienst, die tekent namens de ouder nà contact met en toestemming van de ouder – bijvoorbeeld in een situatie waarin de ouder zelf geen ondertekend exemplaar 2.1. tijdig kan bezorgen.