Vaccinatie van 12-15-jarigen in een pleegzorgsituatie

  • 16 juli 2021

Kinderen in een pleegzorgsituatie

In het geval van een pleegzorgsituatie is de procedure voor de vaccinatie van een 12-15-jarige als volgt:

  1. de pleegjongere komt met de eigen (biologische) ouder naar het vaccinatiecentrum. Doorgaans is dit echter geen haalbare; gelet op de situatie wordt onmiddellijk overgeschakeld op het tweede niveau (puntje hieronder)
  2. de pleegjongere komt met een toestemmingsbrief, al dan niet begeleid door een pleegouder:

a) de toestemmingsbrief (versie ouders) is ondertekend door de ouder(s);

b) de toestemmingsbrief (versie pleegzorger) is ondertekend door brief getekend door de pleegzorger, die hiervoor delegatie gekregen heeft van de ouder(s) via de Afsprakennota, zoals opgemaakt onder bemiddeling van provinciale Dienst voor Pleegzorg.

c) de toestemmingsbrief (versie pleegzorgdienst) is ondertekend door pleegzorgdienst, die tekent namens de ouder nà contact met en toestemming van de ouder – bijvoorbeeld in een situatie waarin de ouder zelf geen ondertekend exemplaar 2.1. tijdig kan bezorgen.