Vaccinatie van toekomstige 12-jarigen

  • 16 september 2021

Wat met 11-jarigen die de komende weken 12 jaar worden?

De laatste uitnodigingen voor eerste prikken zijn vertrokken. Voorlopig is die mogelijkheid nu afgesloten. Hierdoor kunnen wij lokaal niet meer actief uitnodigen (wij krijgen ook geen nieuwe lijsten ter beschikking).

Toch zullen wij, tot de sluiting van ons vaccinatiecentrum in Appels, blijven nieuwe eerste prikken toedienen.

De vaccintypes die gebruikt worden in Vlaanderen hebben slechts een Europese erkenning vanaf 12 jaar. Enkel wie dus effectief 12 jaar is, kan zich aanbieden in ons vaccinatiecentrum.

Zolang ons vaccinatiecentrum in Appels dus open is, mogen de 12-jarigen, ook zonder uitnodiging, zich aanbieden. Om een afspraak te reserveren kan je terecht bij ons callcenter van maandag tot vrijdag op het gratis nummer 0800 99 502.

Opgelet: aanwezigheid van een van beide ouders is hierbij verreist. Ga je alleen naar het vaccinatiecentrum? Dan heb je een schriftelijke toestemming van je ouder(s) of voogd nodig. Download hier een voorbeeldbrief.