Update

vaccin

Zoals gekend stopte met de sluiting van de vaccinatiecentra ook de taak voor lokale besturen en eerstelijnszones binnen de COVID-19 vaccinaties. Vanaf 1 januari 2023 waren huisartsen en apothekers op zichzelf aangewezen om te voorzien in vaccins om hun patiënt, die nog recht hebben, een vaccin aan te bieden. Toen duidelijk werd hoe de bestelprocedure in elkaar zat en welke mogelijkse verspilling dit met zich meebracht (min. bestelling van 10 vials – huisartsen mogen geen vials/ vaccins doorgeven), werd beslist via het West-Vlaamse huisartsenplatform om een systeem uit te werken om deze verspilling tegen te gaan. Aangezien apothekers wel vaccins mogen verdelen binnen de ELZ en huisartsen niet, heeft de apothekersvereniging De Westvlaamse de taak op zich genomen om een systeem uit te werken.

In iedere ELZ werden één of meerdere satellietapotheken aangeduid die zich engageren om wekelijks een ophaalmoment te voorzien waarop huisartsen en apothekers vials of klaargemaakte vaccins kunnen ophalen. Hiervoor dienen zij telkens minimum 24u op voorhand een bestelling te plaatsen bij De Westvlaamse. Dit om de administratieve last voor de satellietapotheken zo laag mogelijk te houden.

Drie satellietapotheken in ELZ Oostkust

De satellietapotheken werden aangeduid op basis van eerdere ervaring als farmaceutisch expert, een rol binnen de Zorgraad en geografische spreiding.

In ELZ Oostkust zijn er 3 satellietapotheken:

  • Apotheek Candide Jacobs in De Haan
  • Apotheek Kalvekeetdijk in Knokke-Heist
  • Apotheek Op De Beéck in Blankenberge

Binnen ELZ Oostkust worden vooral klaargemaakte vaccins gevraagd.

Cijfers

Sinds januari werden minstens 5 vials aangeprikt. Dit zal een kleine onderschatting zijn aangezien er wekelijks een ophaalmoment voorzien wordt, in beide satellietapotheken, waarbij niet telkens exact 7 (of een veelvoud daarvan) vaccins besteld werden, waardoor er toch een kleine waste is. Ook heeft men geen exact zicht op het aantal vaccins dat door de satellietapotheken wordt geprikt aangezien zij geen bestelling dienen te plaatsen via De Westvlaamse.

Als men dan ziet dat er voor ELZ Oostkust al 6 apothekers en 1 huisarts gevaccineerd hebben, is de waste via de satellietapotheken toch een stuk lager dan die zou zijn moesten alle apothekers en huisartsen rechtstreeks via vaccinnet een bestelling geplaatst hebben (dan zouden 70 vials ontdooid zijn, voor een verbruik van maar 5 vials).

In vergelijking met de rest van de provincie is de vraag naar vaccins een stuk lager in ELZ Oostkust
(gemiddeld 11 vials/ ELZ – 11 ELZ in WVL want WE40 werkt via een apart systeem).

Sinds vorige week merkt men ook een duidelijke daling in het aantal bestellingen in de provincie.

In februari is er een tweede bestelmoment voor de satellietapotheken via vaccinnet, maar de vraag naar vaccins zal bepalen of dit bestelmoment nog nodig is voor de ELZ.

ELZ

Vials besteld

Klaargemaakte vaccins besteld

Vials verbruikt (min.)

Aantal apothekers

Aantal huisartsen

ELZ Oostkust 6 20 5 6 1
West-Vlaanderen 20 244 99 86 26

(Bron: De Westvlaamse)