Vaccinatie zorgprofessionals

Vaccinatie zorgprofessionals

Vaccinatie met AstraZeneca

Wie reeds een eerste keer met AstraZeneca werd ingeënt, zal ook bij de tweede keer AstraZeneca krijgen, ongeacht de leeftijd. 

Veel mensen in de zorgsector kregen het AstraZeneca-vaccin al een eerste keer toegediend, in het begin van de vaccinatiecampagne nog voor een leeftijdsgrens werd bepaald. Daar zijn dus ook mensen jonger dan 41 bij. Zij worden vanaf 18 mei verwacht voor hun tweede prik in onze vaccinatiecentra.

Algemeen

Ook de vaccinatie van ziekenhuispersoneel door de ziekenhuizen, zitten in scope van deze vaccinatiefase, maar volgen grotendeels het proces zoals dat uitgewerkt werd voor de collectiviteiten.  Ze volgen dus niet het proces zoals hieronder beschreven.

De eerste groep(en) zorgprofessionals zullen gevaccineerd worden in de vaccinatiecentra.

Stap 0: Afbakenen doelgroep

Het is op dit moment nog niet duidelijk welke hulp-en zorgverleners tot de eerstelijnzorgprofessionals gerekend worden of wie eerst aan bod komt. Men stelt momenteel een lijst op van zorgberoepen die mee dienen genomen te worden in de fase 1a, met een afbakening op basis van onderstaande richtlijnen:

  • Eerstelijnsprofessionals die een onvermijdbaar risicocontact met kwetsbare personen hebben
  • Eerstelijnsprofessionals die cruciaal zijn om het zorgsysteem overeind te houden

De volledige lijst met criteria kan u hieronder terugvinden:

  • Kans en frequentie van professionele hoog risico contacten
  • Impact op covid mortaliteit/morbiditeit – vrijwaring van het zorgsysteem
  • Impact op non covid mortaliteit/morbiditeit
  • Impact op Maatschappelijke continuïteit
  • Equity / toegang tot hulp voor kwetsbaren

Binnen de groep zorgprofessionals zullen nog bepaalde prioriteiten worden gehanteerd.  Zo zal men starten met zorgverleners in de frontlinie tegen Covid: Huisartsen, Verpleeg-, zorgkundigen en verzorgenden in cohorte afdelingen, personeel in vaccinatiecentra, Test- en triagecentra, Wachtposten, field agents/huisbezoekers, medewerkers infectieziektebestrijding vaccinatie en ziekenhuizen en mobiele teams. 

Voor volgende deelgroepen zal waarschijnlijk het leeftijdscriterium gehanteerd worden om de volgorde te bepalen.

De lijst, nog steeds onder voorbehoud, zal verdeeld worden onder beroepsgroepen, werkgevers, zorgraden en diensten binnen de administratie met oog op de volgende stap in het proces: samenstellen nominatieve lijsten.

Stap 1: Samenstellen lijst

Het samenstellen en/of aanvullen van de namenlijsten voor de beroepsgroepen in scope, is de focus voor de volgende dagen en weken. 

Veel beroepsgroepen in scope zijn niet terug te vinden in de voor het Agentschap Zorg en Gezondheid toegankelijke databases, daarom wordt een beroep gedaan op de beroepsgroepen / werkgevers om die lijsten aan te leveren.

Naar analogie met wat men gedaan heeft voor het verdelen van de PBM gaat men daarom opnieuw werken met Liaisons als contactpersonen voor één of meerdere beroepsgroepen in de eerstelijnszones.  De koepelorganisaties van de verschillende beroepsorganisaties hebben ondertussen de vraag gekregen om liaisons voor elke ELZ te identificeren.  Zij zullen de controle moeten uitoefenen op de via het webform opgegeven personen.

Een opsomming van welke Liaisons er zijn, vind je hieronder:

 

Lijst Liaisons

Soort Liaison per ELZ

Naam

Contact

Huisarts

Thierens Wim

wim.thierens@vehamed.be

Specialist 1e lijn

Vanhecke Wim

wim.vanhecke@vlaanderen.be

Mondzorg

 

infovaccinatie@tandartsen.vlaanderen

Verpleging

Sandra Lieselotte

0800 11 832

Zorgkundigen

Sandra Lieselotte

0800 11 832

Teamleider Covid-19-team

Ine Heemeryck

ine.heemeryck@cm.be

Kinesitherapeuten

Verleyen Dirk

dirk.verleyen@axxon.be

Farmaceutische zorg

Haems Marleen

marleen.haems@kovag.be

Ergotherapeuten

Schepens Filip

edith.oostvlaanderen@ergotherapie.be

Vroedvrouwen

Reyns Marlene

marlene.reyns@skynet.be

Logopedisten

De Meyere Pol

poldemeyere@bestuur.vvl.be

Diëtisten

Kennis Jolien

jolien.kennis@vbvd.be

Voetzorg

Fransen Mieke

mieke.fransen@podologie.be

Mentaal welzijn

Van Wolvelaer Frank

frankvanwolvelaer@telenet.be

Klinische psychologen

Verbeke Eline

psychologenkringdender@gmail.com

Bandagist

De Winter Diane

diane.de.winter@bbot.be

Audiciens & audiologen

Van Bever Hans

hansvanbever@ucba-ceupa.be

Familiehulp

Neyt Wendy

wendy.neyt@familiehulp.be

Familiezorg OVL

Claeys Marlies

marlies.claeys@familiezorg.be

Overige diensten gezinszorg: Zorggezind

 

vaccinatie@zorggezind.be

I-mens

Waege Nico

nico.waege@i-mens.be

Ferm thuiszorg

Huveners Lut

lhuveners@samenferm.be

 

Stap 2: Oproepen

Volgens plan zal de oproep per brief gebeuren uitgaand van AZG op het thuisadres. 

De oproep is de mededeling dat de persoon in kwestie in aanmerking komt voor vaccinatie en een  uitnodiging om een slot te boeken in het vermelde vaccinatiecentrum.

De oproep zal vermelden waarom de persoon in aanmerking komt voor vaccinatie m.n. hij of zij oefent een zorgberoep uit met patiëntencontact met een verhoogd risico op besmetting voor hem en/of de patiënt.  De opgeroepene wordt gevraagd om zich niet aan te melden als hij/zij van oordeel is dat dit niet voor hem/haar van toepassing is zodat heel kwetsbare personen ouderen en personen horende tot een risicogroep sneller aan de beurt kunnen komen.

Stap 3: Aanvullen lijsten

De opgestelde namenlijsten vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid zal mogelijks niet 100% volledig en correct zijn. Individuele zorgverstrekkers die geen uitnodiging ontvingen, en die denken wél tot de lijst van weerhouden eerstelijns zorgberoepen te behoren en voldoen aan de criteria, zullen via een self-service tool op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid kunnen checken of zij al dan niet op de lijst staan.

Als zij op de lijst staan kunnen zij op de tool zien wanneer zij hun uitnodiging zullen krijgen/kunnen zij hun uitnodiging via de tool downloaden. Als zij niet in de lijst staan richten zij zich tot de liaison bevoegd voor hun beroepsgroep van de eerstelijnszone waarin zij tewerkgesteld zijn;

In elke ELZ zullen “liaisons” voor de verschillende beroepsgroepen worden bekendgemaakt die gecontacteerd kunnen worden. Deze liaisons kunnen oordelen of de persoon in kwestie in aanmerking komt voor vaccinatie en desgevallend de persoon in kwestie alsnog registreren waarop deze vervolgens alsnog opgeroepen wordt.

Een overzicht van welke liaison bevoegd is voor jouw beroepsgroep vind je binnenkort op onze website en op www.laatjevaccineren.be.

Stap 4: Slots boeken

De vaccinatiecentra openen slots volgens capaciteit en (projectie van) beschikbare vaccins.