Vaccinatie zorgverleners frontlinie

  • 3 februari 2021

Vanaf 15 februari zal de vaccinatie van zorgprofessionals verder gezet worden in de vaccinatiecentra. Omwille van de beperkte leveringen aan vaccins de komende weken is in nauw overleg met de verschillende sectoren binnen de ruime eerstelijnsgezondheidszorg beslist om het frontliniepersoneel uit de eerste lijn als eerste uit te nodigen: namelijk de zorgverleners die het meest fysiek contact hebben met hun patiënten.

Concreet gaat het om:

  • de huisartsen,
  • thuisverpleegkundigen,
  • verzorgenden van de diensten voor gezinszorg,
  • bepaalde specialisten buiten de ziekenhuizen die hoogrisico patiëntencontact hebben, namelijk neus-keel-oor, pneumo & pediatrie
  • tandartsen en mondhygiënisten
  • het personeel van de vaccinatiecentra en de test- en triagecentra
  • de medewerkers van de overheid en de lokale initiatieven die plaatsbezoeken doen bij besmette personen of in zorgvoorzieningen. 

Daarnaast zijn er natuurlijk nog vele andere zorgverleners en welzijnswerkers met patiëntencontacten en belangrijke zorg- en dienstverlening. Zij zullen na het frontliniepersoneel uit de eerste lijn uitgenodigd worden om zich te laten vaccineren. Een precieze timing is daarvoor vandaag nog niet gekend.

Van zodra er meer duidelijkheid is over wanneer de andere zorgprofessionals aan de beurt komen, verneem je het hier meteen.

 

Nog vragen over de vaccinatie? Neem eens een kijkje bij onze veelgestelde vragen voor zorgprofessionals.