FAQ voor vaccinatoren

Vaccinatiecampagne griep – COVID najaar 2023: Info voor vaccinatoren uit ELZ Scheldekracht

Hieronder bundelen we aan de hand van vraag en antwoord de basisinfo voor wat betreft de najaarsvaccinatie 2023 tegen COVID-19 en griep binnen onze Eerstelijnszone Scheldekracht.

Eerstelijnszone Scheldekracht omvat Merelbeke, Melle, Laarne, Destelbergen, Wetteren, Wichelen, Lochristi en Wachtebeke.

Algemene info

Voor wie is vaccinatie tegen covid en griep aanbevolen?

Covid- en griepvaccinatie

 • Personen van 65 jaar en ouder
 • Personen die langdurig verblijven in een zorgvoorziening
 • Personen met bepaalde onderliggende gezondheidsproblemen
  • Longaandoeningen
  • Leveraandoeningen
  • Metabole aandoeningen zoals diabetes type 1 en 2
  • Hartaandoeningen
  • Neurologische aandoeningen en ernstige psychische aandoeningen zoals dementie
  • Bepaalde zeldzame ziekten (waaronder het syndroom van Down).
 • Alle personen met immuunstoornissen en hun gezinsleden
 • Zwangere vrouwen
 • Personen met obesitas (BMI > 40)
 • Alle personen die in de zorgsector werken, in en buiten zorginstellingen

Griepvaccinatie

 • Personen die samenwonen met kinderen jonger dan 6 maanden waarvan de moeder niet gevaccineerd is tijdens de zwangerschap

Bron: https://www.laatjevaccineren.be/vaccinaties-tegen-covid-en-griep/voor-wie-is-vaccinatie-tegen-covid-en-griep-aanbevolen

Meer details over voor wie het vaccin is aanbevolen, leest u in het advies van de Hoge Gezondheidsraad.

Wat met patiënten die niet tot de doelgroep behoren?

 • Op dit moment wordt, in de context van omikron-varianten, routinematige vaccinatie van gezonde kinderen vanaf 4 jaar tot en met 11 jaar (pediatrisch vaccin), adolescenten vanaf 12 jaar (volwassen dosis) en volwassenen onder de 64 niet aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad.
 • Maar iedereen die een vaccin vraagt om bepaalde redenen (angst, veel op bezoek bij kwetsbare ouders,…) kan men zonder probleem vaccineren. Er dient evenwel geen actieve promotie te worden gevoerd.
 • Het is best om te focussen en te starten met de doelgroep bepaald door de Hoge Gezondheidsraad

Welk interval dient er gerespecteerd te worden voor vaccinatie na recent doormaken van covid-19?

 • Patiënten kunnen gevaccineerd worden vanaf dag 14 na genezing of na een positieve test, bij een besmetting zonder symptomen.
 • Patiënten die een ernstige COVID-19 hebben doorgemaakt, moeten 3 maanden wachten.

Hoe kan je bestellingen plaatsen?

Huisartsen, apothekers en CRA’s kunnen zelf covid-vaccins bestellen via Vaccinnet.

 • De covid-vaccins zullen steeds per volledige verpakking van 10 flacons besteld moeten worden.
 • De spuiten (low-dead-volume spuiten) worden meegeleverd met de bestelde flacons.
 • Elke flacon bevat 6 dosissen (maximaal 7).
 • We werken met RTU-vials (Ready-To-Use), wat wil zeggen dat er niet verdund moet worden.
 • Een huisarts mag niet fractioneren. Dit wil zeggen dat hij of zij GEEN afzonderlijke vials mag afleveren aan een andere vaccinator.
 • Heb je 1 of enkele vaccins nodig, wend je tot een collega-apotheker die nog over een voorraad beschikt. De lijst met meewerkende apothekers binnen de Eerstelijnszone Scheldekracht kan je hierbij ook helpen.
 • De materialen [spuitjes en naalden (low-dead volume)] worden meegeleverd met de vaccins. Omdat deze materialen apart worden vervoerd, is het mogelijk dat de materialen niet op hetzelfde moment worden geleverd dan de vaccins. Zowel de vaccins als de materialen worden binnen 10 werkdagen geleverd.

Hoe lang blijven de covid-vaccins houdbaar?

 • De vaccins zijn 10 weken houdbaar (tussen 2°C en 8°C) vanaf het moment van ontdooien, dus in de praktijk zijn de vaccins 2 maanden na levering (afhankelijk van hoe snel na ontdooiing de levering gebeurt) houdbaar.
 • De houdbaarheid van de vaccins is 6 uur na het aanprikken van de flacon.
 • Na het verlaten van de koelkast moeten de flacons en opgetrokken spuiten schokvrij blijven.

Hoe mogen covid-vaccins na het optrekken vervoerd worden?

 • Zowel verpleegkundigen, huisartsen, als apothekers kunnen opgetrokken covid vaccin-spuiten vervoeren tussen 2° en 25°C.
 • Voor het vervoeren van vials wordt geadviseerd om deze in een koelbox tussen 2° en 8°C te vervoeren. (Niet te verkiezen, het is beter opgetrokken spuiten te vervoeren).
 • Voor het vervoeren van opgetrokken vaccins wordt geadviseerd om deze schokvrij (vb. in een kartonnen nierbekken) te vervoeren.
 • De vaccins kunnen na optrekken (en niet ‘na vertrek’) gedurende 6 uur bewaard worden tussen 2° en 25°C.

In welke arm moet de griep en covid vaccinatie toegediend bij worden gelijktijdige vaccinatie?

 • De griepprik wordt toegediend in de linkerarm (infLuenza).
 • De COVID-vaccinatie wordt toegediend in de rechterarm (coRona).

Welke SOP’s bestaan er voor een anamnese en voor anaflyaxie na vaccinatie?

Wat zijn de richtlijnen bij allergische reacties in de anamnese?

Bron: Dr. Triest St.-Lucas

 • Bij absolute contra-indicaties kan het vaccin Novavax toegediend worden in referentiecentra.

Welke vergoeding mag je aanrekenen vanaf 1 oktober?

 • voor de voorbereiding van een COVID-19-vaccin ontvangt een apotheker, arts, verpleegkundige of vroedkundige 3,22 euro.
 • voor de toediening van een COVID-19-vaccin of een griepvaccin aan een patiënt:
  • ontvangt een arts, verpleegkundige, vroedvrouw of apotheker 15,50 euro
   De vergoeding voor griepvaccins kan ook worden gebruikt door apothekers, gelet op de recente wet die apothekers sedert 1 oktober toelaat om ook tegen griep te vaccineren in de apotheek.
  • of kan een arts een honorarium voor een “consultatie” of “bezoek” factureren voor de vaccinatie tijdens een gewone raadpleging in de spreekkamer of bezoek (niet cumuleerbaar).
 • De vergoeding voor het toedienen van het vaccin dekt alle kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitvoering ervan, zoals de ontvangst van het vaccin, de opslag ervan, de eventuele verplaatsingen van de zorgverlener, de inenting zelf en de registratie van het vaccin.

 • De verstrekkingen voor de vaccinatie tegen griep of Covid-19 kunnen niet worden aangerekend indien de vaccinatie gebeurt tijdens gegroepeerde vaccinatie in onder meer zorginstellingen, residentiële collectiviteiten, gemeentes, scholen of arbeidsgeneeskundige diensten. Deze toediening valt onder bevoegdheid van de deelstaten.
 • Bent u arts? Gebruik dan de volgende pseudocodes:

  • 420011 voor de voorbereiding van een COVID-19-vaccin

  • 419495 voor de toediening van een COVID-19-vaccin

  • 419952 voor de toediening van een griepvaccin

 • Bent u apotheker? Gebruik dan de volgende pseudocodes:

  • 419414 voor de voorbereiding van een COVID-19-vaccin
  • 419436 voor de toediening van een COVID-19-vaccin
  • 758752 voor de toediening van een griepvaccin
 • Bent u verpleegkundige? Gebruik dan de volgende pseudocodes:
  • 419996 voor de voorbereiding van een COVID-19-vaccin
  • 419451 voor de toediening van een COVID-19-vaccin
  • 419974 voor de toediening van een griepvaccin

Wie doet de registratie van het vaccin en hoe?

 • Het is de vaccinator die verantwoordelijk is om de COVID-19 vaccinaties te registreren. De registratie kan ook door verpleegkundigen gebeuren.
 • Voor COVID-19 vaccins is het verplicht om het lotnummer in te vullen in Vaccinnet.
 • Let er vooral op dat je de juiste vaccinatiedatum invoert en niet de datum van de registratie.
 • Naam in Vaccinnet:
  • COMIRNATY Omicron XBB.1.5 30 micrograms/dose - RTU (grijze dop) --> Naam in Vaccinnet: Covid-19 - Pfizer/BioNTech - Comirnaty XBB 1.5
  • COMIRNATY Omicron XBB.1.5 10 micrograms/dose - RTU (voor 5–11 jaar) (blauwe dop- --> Naam in Vaccinnet: Covid-19-Pfizer/BioNtech-Comirnaty-Ped XBB 1.5
 • Indien u een vaccinatie met een volledige dosis registreert, gelieve dan 1 aan te duiden bij “Dosis”. Voor vaccinatie registraties van ½ dosissen, moet u bij “Dosis” 0,5 aanduiden. Dit geldt enkel voor boosterdosissen
 • Via Vaccinnet kunnen ook eventuele bijwerkingen geregistreerd worden.
 • Meer info

Is er een arts bereikbaar na het plaatsen van het vaccin door een verpleegkundige?

 • Bij staand order wordt er verwacht dat de opdrachtgevende arts bereikbaar is.
 • Bel steeds 112 bij nood aan dringende interventie.

Wat als ik niet wens te vaccineren?

 • Artsen die niet vaccineren dienen hun patiënten die een vaccin wensen door te verwijzen naar een lokale apotheek die wel vaccineert.
 • Patiënten kunnen apothekers die vaccineren terugvinden via www.apotheek.be/

Specifieke info voor ELZ Scheldekracht

Welke apotheken in de Eerstelijnszone Scheldekracht vaccineren of bereiden vaccins voor?

 • Consulteer hier de lijst van meewerkende apothekers.
 • Als je voorbereide spuitjes bij apotheek wil afhalen, maak je best op voorhand afspraken rond hoeveelheden en het prikmoment (dag en uur) zodat er rekening kan gehouden worden met de houdbaarheid van de vaccins.
 • Naast het elektronisch voorschrift per patiënt of een groepsvoorschrift op basis van BEP-codes, kan je ook de bestelbon gebruiken en de gegevens van de patiënt invullen (INSZ-nummer en naam).
 • Een huisarts haalt zelf de opgetrokken spuiten op. Dit kan echter ook door een medewerker via volmacht.
 • Hou steeds rekening met de houdbaarheid van maximum 6 uur (incl. optrek)!

Welke verpleegkundigen in de Eerstelijnszone Scheldekracht zijn bereid om te ondersteunen bij de vaccinatie?

 • Consulteer de lijst van meewerkende verpleegkundigen.
 • U heeft de keuze om de verpleegkundige in te huren op uurbasis en de prestaties te tariferen zoals een arts, of u kunt ervoor kiezen dat de verpleegkundige de vaccinatie in eigen rekening brengt volgens de beschikbare nomenclatuur.
 • Verpleegkundigen krijgen een vergoeding via het RIZIV voor het zetten van het vaccin op basis van een staand order van een arts.
  • Dit formulier is hetzelfde als voor griepvaccinatie, of eender welk staand order. Op dit formulier moet staan bij welke patiënt het staand order toegepast moet worden, de voorwaarden voor de toepassing (dosis, wijze van toediening), naam/handtekening/RIZIVnummer van de behandelende arts .
  • Een staand order geldt enkel voor patiënten van de voorschrijvende arts. (Link naar een document?)
 • Meer info:

Hoe gebeurt de vaccinatie van kinderen?

Vaccinatie voor kinderen tussen 6 maanden en 4 jaar

 • Vaccins voor deze leeftijdsgroep zijn vandaag al beschikbaar in Vlaanderen.
 • De vaccins voor kinderen tussen 6 maanden en 4 jaar zullen dit najaar alleen beschikbaar zijn in 6 pediatrische centra: UZ Gent, UZ Leuven, UZ Antwerpen, UZ Brussel, Virga Jesse ziekenhuis Hasselt en AZ Delta Roeselare.
 • Pediaters worden opgeroepen zelf hun risicopatiënten te contacteren en door te verwijzen voor een afspraak tot vaccinatie. Er wordt niet gewerkt met centrale uitnodigingen.

Vaccinatie voor kinderen tussen 5 en 11 jaar

 • Vaccins voor deze leeftijdsgroep zijn vandaag al beschikbaar in Vlaanderen.
 • Om zo weinig mogelijk pediatrische vaccins verloren te laten gaan, zullen huisartsen en apothekers geen pediatrische vaccins kunnen bestellen.
 • De vaccinatie van deze kinderen zal voor ELZ Scheldekracht gebeuren in UZ Gent. Er zal een vaccinatiedag georganiseerd worden eind oktober/begin november, afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins.
 • Procedure: Doorgeven aan secretariaat.kinderpneumologie@uzgent.be van volgende gegevens van het kind:

  • Naam + voornaam
  • Rijksregisternummer
  • Contactgegevens ouders
  • Info of het kind al dan niet al vroeger gevaccineerd werd of covid heeft doorgemaakt

Opgelet: Het is niet toegestaan dat 1/3 van een volwassen vaccin worden toegediend aan kinderen onder de 12 jaar omdat het lotnummer dan niet correct is.

Vaccinatie voor jongeren van 12 tot 18 jaar

 • Voor de vaccinatie van jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen dezelfde covidvaccins gebruikt worden als voor volwassenen.
 • Vaccinatoren kunnen deze kinderen zelf vaccineren, er is geen doorverwijzing naar een pediater nodig.

Hoe kan je jouw patiënt doorverwijzen naar een ziekenhuis in de regio?

 • Leg steeds op voorhand en telefonisch een afspraak vast. Dit is geen dringende zorg! Hou rekening met de drukte op de spoed!
 • Je kan jouw patiënt doorverwijzen naar:
  • UZ Gent : neem tijdens de week contact met de supervisor van de spoedgevallen dienst
   • Tel.: 093326460
  • AZ St Lucas: indien niet dringend neemt contact met allergoloog Dr. F. Triest.
   • Tel. 092246375 of contacteer bij afwezigheid de spoeddienst.
  • Maria Middelares: na afspraak met de triage verpleegkundige
   • Tel.: 092469820
  • AsZ Aalst: via de spoedarts
   • Tel.: 053764006
 • Je geeft het vaccin opgetrokken en enkel in een gelabelde spuit mee (bij de apotheker zijn de spuiten steeds gelabeld), schokvrij en rekening houdend met het houdbaarheidsuur!
  • Het label op de spuit moet volgende gegevens bevatten:
   • De patiëntgegevens
   • De inhoud/naam medicament
   • De dosis (ml en mcg)
   • De vervaldatum en -uur
   • Het lotnummer
 • Geef ook een schriftelijk formulier/papier mee waarop vermeld staat:
  • De persoonsgegevens van de patiënt
  • De naam van de huisarts die het vaccin optrekt/superviseerde
  • De vervaldatum en -uur
  • Het lotnummer (zodat dit niet verloren kan gaan)
  • Een stempel en handtekening van de arts
 • Belangrijk: tijdens het telefonisch gesprek wordt ook de naam van de patiënt en het lotnummer van de gelabelde spuit doorgegeven en afgesproken dat de registratie in vaccinnet door de spoedarts gebeurt.

Waar kan ik communicatiemateriaal bestellen?

Wie zijn de aanspreekpunten voor de vaccinatoren binnen de ELZ Scheldekracht?