Vaccinatiecentra ELZ WE40

Opdracht ELZ WE40 ikv vaccinatiecentra

Eerstelijnszones en Zorgraden hebben een coördinerende en cruciale rol, in nauw overleg met de lokale besturen, bij de organisatie van de vaccinatiecentra.

Er is een nauwe samenwerking tussen de verschillende partners betrokken in het vaccinatieverhaal.  De 4 lokale besturen (Beernem, Jabbeke, Oostkamp en Zedelgem) staan in voor de infrastructuur (inrichting, logitiek, ICT, ...) en zorgen voor de stewards, de onthaalmedewerkers, de centrumverantwoordelijken, de bemanning van de callcentra, de communicatie tav de burgers, ...  De huisartsenkring HABO neemt het volledige medische luik en de bestaffing van de vaccinatieteams ( medische en farmaceutische verantwoordelijken, verpleegkundigen) op zich.  Het programmamanagement (programmamanager, populatiemanager, medische expertise) wordt door de eerstelijnszone opgenomen.  De Programmamanager begeleidt de betrokken actoren in de uitwerking en uitrol van de vaccinatiecampagne binnen de eerstelijnszone en is de eindverantwoordelijke voor het welslagen van de lokale vaccinatiestrategie en het bereiken van een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad.  De Populatiemanager monitort de vaccinatiegraad voor de eerstelijnszone WE40 en heeft hierbij oog voor de meest kwetsbare doelgroepen die moeilijker bereikt worden.

In de Eerstelijnszone WE40 zijn er twee vaccinatiecentra: De Valkaart te Oostkamp (voor de inwoners van Beernem en Oostkamp) en De Groene Meersen te Zedelgem (voor de inwoners van Jabbeke en Zedelgem). 

Communicatie over vaccinatie binnen ELZ WE40

Klachtenbehandeling

De vaccinatiecentra proberen zo vlot en efficiënt mogelijk iedereen te vaccineren.  Wanneer er toch iets niet naar wens is verlopen, kan de burger of medewerker een klacht indienen. Dit kan voor de vaccinatiecentra De Valkaart en De Groene Meersen via de Eerstelijnszone WE40. Elke klacht wordt in alle discretie en met anonimiteit behandeld. De klachtenafhandeling gebeurt conform volgende procedure: pdf bestandReglement klachtenbehandeling vaccinatiecentra.pdf (150 kB).

Wenst u nu een klacht in te dienen, dan drukt u op Klachtenformulier Vaccinatiecentra ELZ WE40 .

De burger of medewerker kan in tweede instantie bij het Agentschap Zorg en Gezondheid een klacht indienen.  De regiocoördinatoren zullen dit dan bespreken met het desbetreffende vaccinatiecentrum.  Er is hiervoor een online klachtenformulier beschikbaar via de contactpagina op http://laatjevaccineren.be

Interessante links

De website  http://laatjevaccineren.be verschaft uitgebreide en correcte informatie met betrekking tot de Covid-vaccinatie.  U kunt er allerhande informatie vinden aangaande de volgorde van vaccineren, het COVID-19 vaccin, het belang van een vaccinatie, ... U vindt er een antwoord op veelgestelde vragen mbt Covid-vaccinatie.  Ook is het mogelijk om het campagnemateriaal dat de Vlaamse overheid aangemaakt heeft, te bekijken, te downloaden en te verspreiden. 

Via onderstaande link naar de vaccinatieteller kunt u de vaccinatiecijfers in Vlaanderen op de voet volgen:

http://laatjevaccineren.be/vaccinatieteller

Contactgegevens vaccinatiecentra

DE VALKAART, OOSTKAMP (voor inwoners van Beernem en Oostkamp)

Adres: A. Rodenbachstraat 42, 8020 Oostkamp

Tel callcenter: 050 / 40 49 40

e-mail: corona@beernem.be

DE GROENE MEERSEN, ZEDELGEM (voor de inwoners van Jabbeke en Zedelgem)

Adres: Stadionlaan 48,  8210 Zedelgem

Tel callcenter: 050 / 28 83 30 

Privacy-verklaring vaccinatiecentra ELZ WE40

Privacy-verklaring vaccinatiecentrum De Valkaart Oostkamp: pdf bestandPrivacy policy vaccinatiecentrum Oostkamp.pdf (200 kB)

Privacy-verklaring vaccinatiecentrum De Groene Meersen Zedelgem: pdf bestandPrivacy policy vaccinatiecentrum_Zedelgem.pdf (206 kB)