Vaccinatiecentra Hamme en Dendermonde starten met reservelijst QVAX

  • 19 april 2021

Start reservelijst QVAX

Twee weken geleden werd QVAX gelanceerd, een systeem waarmee je online kan registreren op een reservelijst voor vaccinatie. Ook de vaccinatiecentra van Hamme en Dendermonde zullen vanaf volgende week met deze toepassing werken.

Waarom nu?

Wij kozen ervoor om de opstart van QVAX in onze Eerstelijnszone even uit te stellen, omwille van twee redenen:

  • Wij wilden de testfase in een aantal centra eerst afwachten om zeker te zijn dat de applicatie naar behoren werkt, vooraleer ook onze burgers hierin mee te nemen.
  • Wij hadden een goed werkende procedure met reservelijsten van zorgprofessionals en 65-plussers. We kozen ervoor om deze lijsten eerst uit te putten.

Vandaag vernemen wij dat QVAX de nodige optimalisaties heeft gekregen, waardoor dit platform gebruiksvriendelijk genoeg is om mee in te stappen. Daarnaast stellen wij vast dat we bij onze uitnodigingen onder de grens van de 65-jarigen gegaan zijn, wat meteen ook wil zeggen dat de huidige reservelijsten bijna uitgeput zijn.  Dit was voor ons noodzakelijk om burgers niet te moeten vragen zich tegelijkertijd op twee lijsten te plaatsen. Voor ons zijn hiermee de voorwaarden ingevuld om mee op te starten.

Meerwaarde voor de vaccinatiecampagne

Wij geloven dat deze nieuwe toepassing een meerwaarde is voor de vaccinatiecampagne.

Zo zullen wij niet langer burgers vanuit onze reservelijst één voor één moeten opbellen, maar kunnen we snel een groep burgers oproepen om vrijgekomen vaccinatieplaatsen in te vullen.

Bovendien had onze werkwijze ook de beperking dat wij risicopatiënten niet konden inventariseren, omdat wij vanuit de regelgeving rond gegevensbescherming deze lijst niet krijgen.

Met QVAX zullen wij nu in staat zijn om via de elektronische reservelijst beschikbare mensen uit te nodigen die de hoogste prioriteit hebben. De volgorde van vaccinatie wordt hierbij altijd gerespecteerd. Registreer jij je als dertiger op QVAX? Dan maak je pas kans om opgeroepen te worden als reserve in de periode waarin het de beurt is aan dertigers. Het is niet zo dat je al zal kunnen langsgaan op een moment waarop bijvoorbeeld nog 65-plussers gevaccineerd worden.  Bovendien kunnen ook risicopatiënten zich kandidaat stellen en zullen zij achterliggend in het platform zo ook herkend worden.

Concreet: wanneer wij via QVAX 10 mensen gaan oproepen, dan zullen dit 7 van de oudste, nog niet uitgenodigde burgers zijn en 3 burgers met een onderliggende aandoening of risicoprofiel.

Hoe werkt het?

1. Wil je op de reservelijst van jouw vaccinatiecentrum komen? Registreer je online via QVax.be.

Iedereen kan zich inschrijven die:

  • ouder is dan 18 jaar
  • nog geen uitnodiging kreeg voor vaccinatie

Je vult een aantal gegevens in: naam, rijksregisternummer, e-mail en telefoonnummer. Je zal worden uitgenodigd vanuit de gegevens die gekend zijn. Vul je dus e-mail en GSM-nummer in, dan ontvang je langs beide wegen een oproep. Vul je maar een van beiden in, dan zal dit enkel via deze weg gebeuren.

2. Je duidt aan op welke momenten (uurblokken) je de komende week of weken beschikbaar bent om snel naar het vaccinatiecentrum te gaan.

Je engageert je dat je die kalender up-to-date houdt en daadwerkelijk beschikbaar bent op die momenten.

Opgelet: de uurblokken die getoond worden zijn niet de effectieve openingsuren van ons vaccinatiecentrum. Deze blokken zijn gelijk voor heel Vlaanderen en volgen niet de werkplanning van de betrokken week. Anderzijds, wanneer wij een vaccinatiedag toevoegen aan de betrokken week, dan zijn er meteen een heel aantal kandidaten gekend die zich al beschikbaar hebben gesteld op die dag.

3. Word je opgeroepen van de reservelijst? Bevestig snel en ga naar het vaccinatiecentrum.

Je ontvangt een uitnodiging per sms en/of e-mail.

Dan heb je een beperkte tijdspanne (deze tijd staat vermeld in je oproep!) om te bevestigen dat je snel naar het vaccinatiecentrum zal komen. Als je niet op tijd reageert, heb je je kans gemist en wordt de volgende persoon op de reservelijst opgeroepen.

Zodra je bevestigt, zal je online doorgestuurd worden naar een reservatiesysteem om een afspraak te maken hoe laat precies je in het vaccinatiecentrum verwacht wordt voor je vaccinatie. Je boekt dan meteen ook je tweede vaccinatiemoment (voor de meeste vaccins zijn er immers twee dosissen nodig). Pas als beide vaccinatiemomenten bevestigd zijn, is je registratie voltooid en kan je naar het vaccinatiecentrum komen.

Als je niet of te laat reageert op een oproep, vervalt ook je inschrijving op de reservelijst en moet je je opnieuw inschrijven. Dit wil zeggen dat je ook opnieuw je beschikbaarheden zal moeten registreren.

Nog enkele aandachtspunten

  • Wij vernemen dat een aantal mensen zich meteen na het zien van een dergelijke oproep naar het vaccinatiecentrum begeven. Dit is NIET de bedoeling. Zonder registratie en bevestiging langs bovenstaande weg kunnen wij jou niet helpen in het vaccinatiecentrum.  Doe dit dus eerst en kijk goed op welk moment wij jou precies verwachten.
  • Heb je jouw uitnodigingsbrief reeds ontvangen, dan heeft het geen zin meer om je nog te registreren op QVAX. Dit platform ziet dat je reeds een vaccinatiecode hebt en uitgenodigd bent en zal jou niet opnieuw oproepen voor een snellere vaccinatie.
  • QVax is NIET de weg om een welbepaald vaccin te krijgen. Wanneer je een SMS of e-mail krijgt, zal je niet zien voor welk vaccin dit is. Eens je bent opgeroepen heeft het geen zin om te weigeren omdat je dit vaccin niet wenst. Ook een volgende keer zal je immers voor dit vaccin worden uitgenodigd. Alle vaccins hebben na vele wetenschappelijke onderzoeken hun werkzaamheid, efficiëntie en veiligheid bewezen. Laat je niet aan het twijfelen brengen door een heel beperkt aantal berichten in de media … onze vaccinatiecampagne verloopt in de meest veilige omstandigheden die er kunnen zijn, over welk vaccin het ook gaat.
  • Zoals reeds eerder gecommuniceerd bestaat naast de leeftijdsgerichte reservelijst 65+ ook een reservelijst van politie, kinderopvang en kleuteronderwijs (groepen bepaald door de overheid).  Enkel indien de reservelijst via QVAX onvoldoende resultaten oplevert of onder grote tijdsdruk (eenmaal gedoseerd zijn vaccins een zeer beperkte tijd houdbaar) zullen momenteel als back-up nog steeds vaccins aangeboden worden aan de interventie-eenheden van politie, kinderverzorgers en kleuteronderwijs personeel zodat echt geen enkel vaccin verloren gaat.