Vaccinatiecentrum Gent

 • Welke taken zijn er allemaal in het vaccinatiecentrum?
 • Wie mag er allemaal medische handelingen stellen?
 • En hoe zit het met de verzekering?
 • Onder welk statuut kan ik aan de slag?

Hoe krijgt het vaccinatiecentrum vorm?

Voor de uitwerking van het Vaccinatiecentrum Gent wordt de coördinatie opgenomen door de Dienst Regie Gezondheid en Zorg van de Stad Gent. Zij brengen een stuurgroep samen waarbij de stadsdiensten en organisaties van de Zorgraad vertegenwoordigd zijn om alle grote lijnen en stappen met elkaar af te stemmen. De uitwerking van het Vaccinatiecentrum Gent is gebaseerd op een goede samenwerking tussen Stad Gent en Eerstelijnszone Gent.

De operationele uitwerking wordt op punt gesteld door een strategisch team, vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen:

 • Logistieke organisatie: infrastructuur, inrichting, organisatie,…. Dit wordt opgenomen door Stad Gent (Dienst Facilitair Management en Dienst Feestelijkheden) in afstemming met Eerstelijnszone Gent.
 • Mobiliteit: Toegankelijkheid van de locatie, alsook wordt bekeken om vervoer te voorzien voor mensen die minder mobiel zijn.
 • Medewerkers: Dit wordt opgenomen door Eerstelijnszone Gent en Stad Gent. ELZ Gent neemt de coördinatie op met betrekking tot de medische medewerkers en Stad Gent met betrekking tot de niet-medische medewerkers.  
 • Communicatie: Dit wordt opgenomen door de Dienst Communicatie van Stad Gent in afstemming met Eerstelijnszone Gent en Logo Gezondplus. De werkgroep communicatie bekijkt wat er lokaal ontwikkeld moet worden, aanvullend op de communicatie vanuit Vlaanderen (www.laatjevaccineren.be), zoals vb. een vertaalslag naar kwetsbare doelgroepen.
 • Thuisvaccinatie: dit wordt georganiseerd voor wie zich niet kan mobiliseren naar het Vaccinatiecentrum Gent.
 • Aanmelding en registratie: systeem om afspraken vast te leggen, slotsbeheer, registratie in vaccinet+ enz. Ook hier wordt gekeken wat er vanuit Vlaanderen aangeboden en gebruikt kan worden en wat lokaal extra nodig is.

 

Organogram Vaccinatiecentrum Gent

 

De flow binnen het vaccinatiecentrum Gent

Hier kan je de verschillende stappen terugvinden die de bezoeker zal doorlopen in het vaccinatiecentrum:

 • Controle: De medewerker ingang staat gepositioneerd aan de ruimte ‘controle’ en meet de koorts van de bezoeker alsook bekijkt hij/zij of de bezoeker effectief een afspraak heeft.
 • Onthaal: Een medewerker onthaal checkt de gegevens van de bezoeker.
 • Administratie (medische intake): De medisch administrator helpt bepalen of de bezoeker vanuit medisch standpunt het vaccin mag krijgen.
 • Vaccinatie: De vaccinator vaccineert de bezoeker.
 • Registratie: De medisch administrator registreert het toegediende vaccin.
 • Wachten (15'): De bezoeker wacht onder toezicht, in het geval er eventuele bijwerkingen zouden optreden.

Toegankelijkheid en begeleiding in en rond Vaccinatiecentrum Gent

Stad Gent en Eerstelijnszone Gent zetten alles op alles om zoveel mogelijk mensen naar het Vaccinatiecentrum te krijgen.

Graag zetten we nog eens in de verf dat er heel wat mogelijkheden worden voorzien qua begeleiding, vervoer,… om de bezoekers aan het Vaccinatiecentrum zoveel mogelijk te ondersteunen.  Personen die hier geen beroep op doen zullen hoogstwaarschijnlijk langer moeten wachten voordat ze gevaccineerd zullen kunnen worden via thuis- of mobiele vaccinatie.

Hieronder vinden jullie extra info rond mobiliteit zowel in als naar/van het Vaccinatiecentrum:

Vervoer van en naar het Vaccinatiecentrum (ook rolstoelvervoer indien nodig)

Voor wie extra hulp nodig heeft om in het Vaccinatiecentrum te geraken en geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer of een eigen netwerk, zijn er tal van mogelijkheden:

 • Maakte je patiënt/client al gebruik van vervoer via zijn ziekenfonds, lokaal dienstencentrum, Minder Mobielen Centrale, vrijwilligersvervoer of rolstoelvervoer? à Raad hem/haar dan aan contact op te nemen met de organisatie waar hij/zij al lid van is.   
 • Werd er nog nooit eerder gebruik gemaakt van vrijwilligers- of rolstoelvervoer?
  à Raad de patiënt/client aan om contact op te nemen met vzw Mobar (Minder Mobielen Centrale Gent). Dit kan telefonisch via 09 216 20 67 of via mail naar info@mobar.eu. Daar gaan ze op zoek naar een gepast oplossing.

Ter info: alle vervoer van en naar het Vaccinatiecentrum wordt gratis aangeboden. Meer informatie over de toegankelijkheid van het Vaccinatiecentrum vind je hier terug.

Begeleiding in en rond het Vaccinatiecentrum

 • Er zijn rolstoelen beschikbaar op het terrein die vrij gebruikt kunnen worden (aanvragen is niet nodig).
 • Er zullen extra begeleiders aanwezig zijn op het terrein om te hulp te schieten waar nodig (aanvragen is niet nodig) - Dit zowel op de parking, bij de taxi’s, tram,…
 • Het is toegestaan een begeleider (mantelzorger, buurman,…) mee te brengen naar het Vaccinatiecentrum die het ganse traject mee doorloopt.
 • Indien geen beroep gedaan kan worden op het eigen netwerk is het mogelijk een persoonlijke begeleider aan te vragen die het hele traject mee doorloopt. Dit kan aangevraagd worden via dit formulier of door te bellen naar het Vlaamse Agentschap Toegankelijkheid op 03/369 35 25 . Extra info hierrond vindt u hier terug.

Kunnen jullie deze informatie verspreiden zodat jullie bezorgde patiënten/cliënten hier rond kunnen gerustgesteld worden en op die manier kunnen gemotiveerd worden om naar het Vaccinatiecentrum te komen?