Ventileren, verluchten en CO2-meting

  • 18 mei 2021

De overdracht van het Covid-virus verloopt hoofdzakelijk van mens naar mens door infectieuze druppeltjes die vrijkomen bij praten, zingen, hoesten, niezen, en ook gewoon ademen. De meeste besmettingen gebeuren via langdurig nauw contact (op minder dan 1,5m van elkaar).

In gesloten, slecht geventileerde ruimtes echter kunnen microdruppels tot 3 uur lang in de lucht blijven en mensen ook besmetten op meer dan 1,5m. Indirecte besmettingen kunnen bovendien veroorzaakt worden door contact met besmette druppeltjes op voorwerpen en oppervlakten (bijvoorbeeld deurklinken).

Door te ventileren en verluchten worden microdruppels naar buiten afgevoerd en beperk je het aantal microdruppels in de binnenlucht, waardoor de kans op besmetting afneemt.

Draaiboek Agentschap Zorg en Gezondheid

Het Agentschap Zorg en Gezondheid maakt een draaiboek met meer info over:

  • Waarom ventileren en verluchten tegen COVID-19?
  • Ventilatie ten opzichte van andere preventie-maatregelen
  • Wat is ventileren en verluchten?
  • Hoe ventileren en verluchten?
  • Krijgt mijn gebouw genoeg verse lucht?
  • Aan de slag met een CO2 – meter
  • Luchtzuivering
  • Gebruik van ventilatoren en AIRCO

Aanbevelingen voor de praktische implementatie

De Task force Ventilatie van het coronacommissariaat heeft nu ook een nota geschreven met aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19.

Je vindt er onder meer een praktisch stappenplan in terug om deze aanbevelingen te implementeren en de ventilatie te evalueren.

Keuze en gebruik van CO2-meters in de context van COVID-19

Bij het kiezen van een geschikte en gebruiksvriendelijke CO2-meter zijn er een aantal zaken waar je op moet letten.  Je leest er alles over in deze nota.

Interesse in CO2-meters? Bekijk hier de groepsaankoop van Logo Dender vzw.

Affiches

Wil je jouw medewerkers sensibiliseren rond dit thema, dan kan je misschien volgende affiches ophangen: