Veranderforum ELZ Antwerpen Oost

7 juni 2018

Met een 20-tal zorg- en hulpverleners uit Borgerhout, Deurne en Wommelgem zaten we samen om mee vorm te geven aan de ELZ Antwerpen Oost. Na de kennismaking bekeken we welke actoren nog gemist worden in het veranderforum.

Cijfers over de zone dienden als kader om na te denken over de noden van de inwoners en over wat we als zorg- en hulpverlening kunnen betekenen. Aan de hand van drie vragen willen we een analyse maken over ELZ Antwerpen Oost: Wat doen we al en willen we behouden? Wat doen we al en willen we liever kwijt? Wat doen we nog niet en willen we doen?

Via een eerste brainstorm komen de aanwezigen tot de volgende bevindingen:

  • Verbinding leggen tussen de verschillende zorg- en welzijnsactoren in de wijken  ( Woon-zorgcentra, thuishulp, samenlevingsopbouw, … )
  • Bereiken van verschillende soorten kwetsbaren  ( psychisch kwetsbaren, ouderen, zorgbehoevenden)
  • Denken over disciplines én organisaties heen
  • De persoon met zorgnoden centraal plaatsen
  • De familieparticipatie en de organisaties die personen met een migratie-achtergrond met een zorgvraag en hun families mogen niet vergeten worden.
  • Het belang van een goede communicatie tussen alle actoren wordt bevestigd en erkend zonder beroepsgeheim uit het oog te verliezen

 

22 oktober 2018

Een 60-tal zorg- en hulpverleners uit Borgerhout, Deurne en Wommelgem kwamen samen om na te denken over de Eerstelijnszone Antwerpen Oost. Waarom willen we iets veranderen? Welke waarden zijn voor ons belangrijk? Deze vragen waren de belangrijkste inzet van het veranderforum. 

Na de voorstelling van de hervorming van de eerste lijn en concrete informatie over de werking van het veranderteam konden we actief aan de slag.
Vind hier de PowerPoint van de avond

Aan zes interdisciplinair samengestelde tafels werd er druk gediscussieerd over wat er moet behouden en/of versterkt worden, wat er moet ontwikkeld worden en wat er moet verdwijnen in onze eerstelijnszone. Vanuit de perspectieven van de personen met een zorgnood, de zorg- en hulpverleners, de organisaties, het beleid en aanverwante sectoren (zoals wonen, werk, onderwijs,...) werden de vragen beantwoord.
Vind hier het overzicht van de antwoorden

Daarna bespraken de aanwezigen de waarden die belangrijk zijn in de zorg- en hulpverlening in onze eerstelijnszone. Na een stemming werden er vijf waarden weerhouden: respect, persoonsgericht, samenwerken, doelgericht en gelijkwaardigheid.

18 maart 2019

Een 50-tal zorg- en hulpverleners uit Borgerhout, Deurne en Wommelgem kwamen samen om verder  na te denken over de Eerstelijnszone Antwerpen Oost.                           
Na  het welkomstwoord van Kathleen Debruyne stelde Daan Sanders de visie van onze eerstelijnszone voor. De visietekst werd unaniem goedgekeurd.

De transitiecoach Zohra Diouani legde plenair uit hoe de voorlopige zorgraad er moet uitzien en welke richtlijnen we dienen te volgen om de voorlopige zorgraad samen te stellen.

Daarna gingen we samenzitten per cluster: gezondheid, welzijn, lokale besturen en Personen met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON). De optionele partners werden verdeeld over deze vier clusters. De eerste taak van de clustervergadering was de voorlopige zorgraad bespreken: wie zit er al rond de tafel? Wie ontbreekt hier nog? Hoe kunnen we hen nog betrekken en informeren? Zijn er al kandidaten?

Aan de hand van vier doelstellingen werd er in de clusters gebrainstormd en gediscussieerd over welke acties en opdrachten nu prioritair zijn om op te starten in onze eerstelijnszone. Het enthousiasme was groot onder de deelnemers waardoor we heel wat ideeën hebben om mee aan de slag te gaan.
Vind hier het verslag van de vier clusters