Veranderforum oktober '18: een samenvatting

  • 6 november 2018

Op 4 oktober vond een veranderforum plaats: heel wat partners kwamen samen om de lijnen uit te tekenen voor eerstelijnszone Gent!

Wat kwam er zoal aan bod?

  • In deze transitieperiode wordt onze ELZ aangestuurd door een veranderteam en een veranderforum. De overheid wil dat we een Zorgraad samenstellen: “Een zorgraad is een geformaliseerd samenwerkingsverband dat binnen haar werkgebied (ELZ) werkt aan de organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders.” We stelden een stappenplan voor om tegen eind 2019 tot zo'n zorgraad te komen.
  • Op basis van eerdere input, maakte het veranderteam een missie, visie en doelstellingen op. Deze werden besproken op het veranderforum en aangepast waar nodig. De definitieve missie, visie en doelstellingen zijn hier terug te vinden.
  • Van beleid naar praktijk: nu we een missie, visie en doelstellingen hebben geformuleerd, focussen we graag op concrete acties die een weerslag hebben in de praktijk. Er werd gebrainstormd om rond de vier doelstellingen concrete acties te formuleren. Tegen het volgende veranderforum op 19 januari 2019, willen we dit verder uitgewerkt hebben!

Lees je graag het volledige verslag? Op de pagina van ons veranderforum vind je aan de rechterkant alle verslagen.

Jij bent er toch ook bij op het volgende veranderforum op 19 januari 2019, 's avonds?! Iedereen is welkom. Noteer alvast de datum in je agenda. Meer info volgt!