Verandering zorggebruik ... Stel zorg niet uit !

  • 5 januari 2021

In de IMA Atlas kunt u indicatoren raadplegen over socio-demografische kenmerken en het gebruik van gezondheidszorgen. Deze indicatoren zijn beleidsrelevant en opgesteld op basis van de permanente databanken van het Intermutualistisch Agentschap.

Benieuwd welke veranderende zorgpatronen corona teweeg heeft gebracht? Bekijk ze in de IMA Atlas binnen het thema 'zorggebruik'.

Het IMA Atlas nieuws van december kan u hier lezen.

Eén van de veranderende zorgpatronen is uitstel van zorg.

Motiveer daarom je cliënten/patiënten om hun doktersbezoek niet uit te stellen!

We laten hierover nog even dokter Geert Meyfroidt (UZ Leuven) aan het woord. Hij is voorzitter van de Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde.

Op AVS vonden we volgende interessante reportage over dit thema.