Veranderteam en Veranderforum

Veranderteam

Het veranderteam is een kleine groep die maandelijks samenkomt om onze eerstelijnszone op te starten en vorm te geven. De leden beschikken allen over twee belangrijke troeven: ze kunnen loskomen van het belang van de eigen organisatie en zijn in staat om zich in andermans schoenen te plaatsen. Ze zijn in staat om te werken vanuit het gedeelde maatschappelijk belang en dragen met enthousiasme en veel overtuiging hun steentje bij.

Het veranderteam doet het voorbereidend werk (het dossier voor de erkenning van de eerstelijnszone voorbereiden, de veranderfora voorbereiden...), het veranderforum geeft input en neemt de uiteindelijke beslissing.

Veranderforum

Het veranderteam wordt omringd door een veranderforum, het beslissingsorgaan van de eerstelijnszone. Het veranderforum bepaalt mee de inhoudelijke koers van de eerstelijnszone. Op het veranderforum geven belanghebbenden feedback op voorstellen van het veranderteam en geven waar nodig ook aan mocht er een principieel bezwaar bestaan.

 

Veranderforum 1 ELZ Houtland en Polder (4/10/2018)

Op het eerste veranderforum dachten we na wat we zelf belangrijk vinden en waaraan aandacht
besteed moet worden in onze zone.

Welke zaken moeten we versterken, wat moeten we stoppen en wat willen we nieuw creëren? Hoe kunnen we creatief zijn om samen sterker te staan en vooruit te
gaan?

Hier kun je de presentatie van het forum raadplegen

pdf bestandPresentatie veranderforum 1 ELZ Houtland en Polder (1.68 MB)

Veranderforum 2 ELZ Houtland en Polder (5/2/2019)

Met de input van het eerste veranderforum zijn we gaan nadenken waar we met onze eerstelijnszone naar toe willen. Wat is de visie en missie en van eerstelijnszone Houtland en Polder?

Tijdens het tweede veranderforum namen we ook de tijd om u bruikbare, concrete informatie aan te reiken. Aanwezigen kregen zo uitleg over de gemeentelijke premies die aangeboden worden door de lokale besturen van de eerstelijnszone. 

Presentatie van het veranderforum 

pdf bestandVeranderforum 2 ELZ Houtland en Polder (5/2/2019) (2.44 MB)

Resultaat visie 

pdf bestandSamen voor uw zorg en welzijn, Houtland en Polder.pdf (133 kB)

Waarden

pdf bestandWaarden Houtland en Polder.pdf (348 kB)

Gemeentelijke premies 

pdf bestandOverzicht gemeentelijke premies ELZ Houtland en Polder.pdf (431 kB)

Veranderforum 3 ELZ Houtland en Polder (23/4/2019)

Het derde veranderforum staat in teken van de basisprincipes van het bestuur van onze eerstelijnszone. 

Presentatie van het veranderforum

pdf bestandPresentatie veranderforum 3 ELZ Houtland en Polder.pdf (1.3 MB)

Veranderforum 4 ELZ Houtland en Polder (18/09/2019)

Deze avond stelden de kandidaten voor het bestuursorgaan van ELZ Houtland en Polder zich voor en werden unaniem goedgekeurd!  We lichtten verder een tipje van de sluier over de toekomstige opdrachten door een aantal praktische workshops.

Presentatie van het veranderforum 

pdf bestandPresentatie veranderforum 4 ELZ Houtland en Polder (1.16 MB)