Veranderteam en Veranderforum ELZ Westhoek

Veranderteam en Veranderforum ELZ Westhoek

Veranderteam ELZ Westhoek

Eerstelijnszone Westhoek is momenteel samengesteld uit een veranderteam en een veranderforum. Het veranderteam is een kleine ploeg van mensen uit verschillende organisaties actief binnen het gezondheids- en welzijnsveld van de eerstelijnszone. Zij doen voorbereidend denkwerk om te komen tot een geïntegreerd beleid. Hun voorstellen worden vervolgens afgetoetst aan het veranderforum.

Veranderforum ELZ Westhoek

Op het veranderforum zijn álle stakeholders welkom die betrokken zijn in zorg en welzijn. En met iedereen bedoelen we onder andere:

  • Personen die als professional op het terrein actief zijn
  • Personen in een beleidsfunctie
  • Het lokaal bestuur
  • Patiënten- en mantelzorgvertegenwoordigers
  • ...

Zo wordt iedereen betrokken bij het uitstippelen van een geïntegreerd gezondheids- en welzijnsbeleid.

Wil je als professional ook graag aansluiten? Dat kan, ook jij bent welkom! Neem hiervoor contact op met info@eerstelijnszonewesthoek.be