Veranderteam en Veranderforum van BruZEL

  • 18 april 2019

Het veranderteam begeleidt bij de opstart en geeft vorm aan de eerstelijnszone.

Samenstelling
Profiel
  • Kleine groep
  • Vaste samenstelling
  • Diverse vertegenwoordiging van het werkveld
  • Coördinatoren SEL - LMN zijn noodzakelijk
  • Vergaderfrequentie: om de 3-4 weken
  • Abstractie kunnen maken van eigen sector
  • Tijd kunnen vrijmaken!
  • Veldervaring
  • Kunnen inspelen op actuele thema's (zorgcoördinatie, casemanagment,...)

 

Het veranderforum is het beslissingsorgaan van de eerstelijnszone en bepaalt inhoudelijk de koers van die zone. Het veranderforum geeft feedback op de voorstellen die het veranderteam doet en komt om de 3 maanden samen. Het veranderforum van BruZEL bestaat uit een 50 tal stakeholders uit medische en paramedische beroepen, woonzorgcentra, gezinszorg en thuiszorg, diensten maatschappelijk werk en CAW, lokale besturen, zorggebruikers en mantelzorgers, diensten oppashulp, LDC's, geestelijke gezondheidszorg, huizen van het kind, en optionele partners (2e lijn, CLB,…).

Meer info over het veranderteam en veranderforum van BruZEL vind je terug door op de link te klikken.