Veranderteam, veranderforum en Actiegroepen van ELZ Gent

Het veranderteam van ELZ Gent

Eerstelijnszone Gent kende in zijn opstartfase een veranderteam en een veranderforum. Het veranderteam was een kleine ploeg van mensen uit verschillende organisaties actief binnen het Gentse gezondheids- en welzijnsveld. Zij deden voorbereidend denkwerk om te komen tot een geïntegreerd beleid. Hun voorstellen werden vervolgens afgetoetst aan het veranderforum. Nu de voorlopige zorgraad is verkozen, houdt het veranderteam op te bestaan vanaf september '19.

Het veranderforum van ELZ Gent wordt 'brede platformvergadering'

Het is belangrijk dat alle stakeholders die betrokken zijn in zorg en welzijn binnen Gent, betrokken blijven bij de eerstelijnszone. Omdat het aantal plaatsjes binnen de zorgraad beperkt is, worden er ook brede platformvergaderingen georganiseerd waarop IEDEREEN welkom is.

In september vindt er een brede platformvergadering plaats over doelgerichte zorg. Inschrijven kan hier. Wil je algemeen op de hoogte blijven van alles rond ELZ Gent? Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief (op www.elzgent.be; onderaan de pagina).

Actiegroepen van ELZ Gent

Rond specifieke topics worden actiegroepen opgericht (of worden bestaande overleggen die reeds actief zijn in Gent mee opgenomen in de werking) waarin concreet aan de slag wordt gegaan.

ELZ Gent veranderforum

Contacteer ELZ Gent

Je kan het veranderteam contacteren via: info@elzgent.be