Veranderteam, veranderforum en Actiegroepen van ELZ Gent

Het veranderteam van ELZ Gent

Eerstelijnszone Gent is momenteel samengesteld uit een veranderteam en een veranderforum. Het veranderteam is een kleine ploeg van mensen uit verschillende organisaties actief binnen het Gentse gezondheids- en welzijnsveld. Zij doen voorbereidend denkwerk om te komen tot een geïntegreerd beleid. Hun voorstellen worden vervolgens afgetoetst aan het veranderforum.

Het veranderforum van ELZ Gent

Op het veranderforum zijn álle stakeholders welkom die betrokken zijn in zorg en welzijn. En met iedereen bedoelen we onder andere:

  • Personen die als professional op het terrein actief zijn
  • Personen in een beleidsfunctie
  • Het lokaal bestuur
  • Patiënten- en mantelzorgvertegenwoordigers
  • ...

Zo wordt iedereen betrokken bij het uitstippelen van een geïntegreerd gezondheids- en welzijnsbeleid. Wil je als professional ook graag aansluiten? Dat kan! Ook jij bent welkom! Contacteer hiervoor het veranderteam.

Actiegroepen van ELZ Gent

Rond specifieke topics worden actiegroepen opgericht (of worden bestaande overleggen die reeds actief zijn in Gent mee opgenomen in de werking) waarin concreet aan de slag wordt gegaan.

ELZ Gent veranderforum

Contacteer ELZ Gent

Je kan het veranderteam contacteren via: info@elzgent.be