vbp

Concept en doelstelling

Het Verbindingsplatform Oostkust wil een kader bieden om expertise rond specifieke thema’s en/of doelgroepen samen te brengen waarbij lokale initiatieven, projecten, partners of organisaties hun werking kunnen voorstellen. Deze thema’s situeren zich op vlak van welzijn, gezondheid, wonen, werken, onderwijs, vrije tijd en leven voor personen met een zorg- en ondersteuningsnood. Hierbij wordt rekening gehouden met de noden binnen de Eerstelijnszone Oostkust en de omgevingsanalyse.

Vanuit het Verbindingsplatform kunnen knelpunten, bezorgdheden, vragen … meegenomen worden naar de zorgraad en gebeurt er nadien een terugkoppeling naar de aanwezigen van het Verbindingsplatform. Dit kan leiden tot het uitwerken van concrete acties.

Samenstelling

Het Verbindingsplatform Oostkust staat open voor alle clusters van de zorgraad binnen de Eerstelijnszone Oostkust. Afhankelijk van het thema worden personen met een zorg- en ondersteuningsbehoefte uit de gekozen doelgroep mee uitgenodigd op het Verbindingsplatform waarbij we de betrokkenheid van personen met een zorg- en ondersteuningsbehoefte binnen de regio Oostkust willen stimuleren en versterken.