Verdeling Vlaamse en Federale mondmaskers in Gent

  • 23 maart 2020

Dit weekend en vandaag zijn er mondmaskers geleverd in Peutie die op volgende wijze verdeeld zullen worden.

De levering van mondmaskers vanuit de FOD Volksgezondheid (Federaal) werd dit weekend reeds verdeeld naar:

  1. de ziekenhuizen
  2. het pretriagecentrum van de huisartsen

De levering van chirurgische mondmaskers vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaanderen) wordt vandaag en morgen verdeeld naar:

  1. de woonzorgcentra
  2. thuiszorg
  3. gezinszorg
  4. VAPH

De verdeling naar de woonzorgcentra en VAPH wordt opgenomen door de Gentse brandweer.
Grote diensten mbt gezinszorg zullen zelf hun materiaal ophalen. Ook het Wit-Gele Kruis zal zelf materiaal ophalen.
Voor de zelfstandige thuisverpleegkundigen zal het Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen (NPTV) mondmaskers ophalen en deze verdelen. Klik hier voor meer info.

Er zijn dus mondmaskers op komst. En deze week zouden er nog mondmaskers toe moeten komen in België die terug herverdeeld zullen worden.
Aangezien echter verschillende zelfstandige zorgverstrekkers nog steeds niet bevoorraad worden, blijven we op de Huisartsenwachtpost Gentbrugge en op de Vliegtuiglaan op basis van donaties dagelijks bekijken wat er binnenkomt om dit te herverdelen op basis van de actuele noden. Deze noden kan je nog steeds doorgeven via dit formulier