Verlenging en versoepeling van het rouwverlof

  • 9 september 2021

Bij Wet van 27 juni 2021 (BS 15 juli 2021) wordt vanaf 25 juli 2021 het rouwverlof voor overlijdens uitgebreid en versoepeld. Het overlijden van een partner (echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonend) of van een kind geeft recht op 10 dagen rouwverlof waarvan:

  • 3 dagen tussen de dag van het overlijden en de begrafenis
  • 7 dagen, binnen het jaar na de dag van overlijden.

Voor een niet wettelijk samenwonende partner en een pleegkind bij langdurige pleegzorg (minstens 6 maanden) is er eveneens recht op rouwverlof van 10 dagen waarvan:

  • 3 dagen tussen de dag van het overlijden en de begrafenis
  • 7 dagen, binnen het jaar na de dag van overlijden

 

Voor het overlijden van een pleegkind bij kortdurende pleegzorg bedraagt het verlof 1 dag, mee bepaald de dag van de begrafenis.

Voor een pleegouder bij langdurige pleegzorg heeft het pleegkind recht op 3 dagen rouwverlof, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis. Dezelfde periode geldt bij het overlijden van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van de werknemer of van zijn of haar echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner.

Voor andere familieleden heeft de werknemer ook recht op 2 dagen (inwonende familie) of 1 dag (niet inwonende familie) klein verlet: broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter.

De uitbreiding en versoepeling geldt ook voor ambtenaren. Zelfstandigen kunnen een uitkering krijgen voor een werkonderbreking van 10 dagen bij het overlijden van dezelfde familieleden. Meer informatie lees je op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

 

 

informatie verworven via Zorgnet Icuro, informatienota 2021/127