Verlenging van het mantelzorgverlof voor een hulpbehoevende

  • 9 september 2021

De Wet van 17 mei 2019 betreffende de erkenning van de mantelzorger creëerde een wettelijk kader waarbij een werknemer betaald verlof kan opnemen om een activiteit als mantelzorger uit te oefenen (zie IN 2019/143 dd. 20.11.2019). Een nieuw Koninklijk Besluit van 20 juli 2021 (BS 20 augustus 2021) herziet de modaliteiten om de maximale duur van het verlof voor mantelzorgers per hulpbehoevende met ingang van 1 september 2021 te verlengen.

 

Door deze verlening worden één maand volledige schorsing of twee maanden verminderde prestaties per hulpbehoevende verhoogd tot drie maanden volledige schorsing of zes maanden verminderde arbeidsprestaties per hulpbehoevende.

 

De voorwaarde is dat een volledige schorsing per maand moet worden opgenomen of een veelvoud daarvan (2 of 3 maanden) en een verminderde arbeidsprestatie moet per twee maanden of een veelvoud daarvan worden opgenomen.

 

De verlenging heeft alleen betrekking op het mantelzorgverlof per hulpbehoevende. De maximale duur van het zorgverlof over de gehele loopbaan van de werknemer (zes maanden volledige schorsing en twaalf maanden vermindering van de arbeidsuitkeringen) wordt niet gewijzigd. Het totale zorgverlof over de gehele arbeidsloopbaan van de werknemer blijft aldus beperkt tot (het equivalent van) maximaal zes maanden volledige schorsing.

 

 

informatie verworven via Zorgnet Icuro, informatienota 2021/127