Verlengingsvoorwaarden zorgtrajecten versoepeld

  • 21 april 2020

Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte.

Verlengingsvoorwaarden zorgtrajecten voor 2020

Voor het jaar 2020 versoepelen de voorwaarden:

  • Het aantal raadplegingen of bezoeken door de huisarts wordt voor het jaar 2020 verminderd van 2 naar 1;
  • De referentieperiode voor de jaarlijkse raadpleging bij een arts-specialist wordt in 2020 eenmalig verlengd tot 24 maanden;
  • Er wordt voor het jaar 2020 niet gecontroleerd of de ondertekenende huisarts het honorarium voor het openen van het globaal medisch dossier heeft aangerekend.

Deze voorwaarden zijn hier na te lezen.

Vragen?