Verslavingspreventie en mentaal welbevinden ELZ Noorderkempen

Missie & Visie werkgroep mentaal welbevinden en verslavingspreventie

Als eerstelijnszone Noorderkempen willen we door in te zetten op preventie op maat, in dialoog met de doelgroep, het mentaal welbevinden van elke bewoner versterken en er toe bijdragen dat problemen ten gevolge van gebruik van tabak, alcohol en andere drugs, gamen en gokken kunnen worden voorkomen, beperkt, en/of verholpen. We streven ernaar dit waar te maken voor elke bewoner in onze regio, waarbij onze aandacht specifiek uitgaat naar kwetsbare doelgroepen. We zetten in op een intergemeentelijke werking, met oog voor de lokale eigenheid en noden binnen onze lokale besturen. ​  

pdf bestandMissie & Visie verslavingspreventie en mentaalwelbevinden ELZ Noorderkempen.pdf (84 kB)

Intergemeentelijke preventiemedewerker

Nandi - portrait.jpgBinnen onze eerstelijnszone kunnen we rekenen op een intergemeentelijke preventiewerker die ondersteuning biedt bij het werken aan een integraal en geïntegreerd lokaal preventief beleid rond mentaal welbevinden, problematisch gebruik van tabak, alcohol en andere drugs, gamen en gokken.

 

Warme Noorderkempen

Alle gemeentLogo Warme Noorderkempen + logo ELZ.pngen van onze eerstelijnszone engageerden zich om te werken aan een ‘Warme Gemeente’ en in te zetten op het mentaal welbevinden van de bewoners. Samen kunnen we een omgeving creëren die zowel kinderen en jongeren, (groot)ouders, leerkrachten, coaches, …, kortom: elke bewoner, ondersteunt en versterkt. Als we zorgen dat de bewoners zich goed in hun vel voelen, kunnen veel problemen vermeden worden.  

Vanuit de werkgroep ondersteunen we het preventief werken aan mentaal welbevinden aan de hand van de kadermethodiek ‘Warme Gemeente’. We verbreden dit kader door ons initieel te richten op kinderen en jongeren, en vervolgens stapsgewijs ook de andere doelgroepen mee op te nemen.

Op24/02/2022 organiseerden we het Startmoment Warm Noorderkempen, waar we meer toelichting gaven over het project en de achtergrondkaders.

De opname en meer informatie vind je hier  >> Meer info 

Na het startmoment brengen we de partners uit de regio samen per setting, om zo steeds aan de slag te gaan met de noden vanuit het veld. Hierbij hechten we veel belang aan de participatie van de doelgroep zelf.
Dit startmoment is het begin van een sterk en krachtig verhaal rond mentaal welbevinden in deze regio. Hoe groter het draagvlak, hoe sterker de werking!

Werken rond verslavingspreventie

Binnen de ELZ Noorderkempen zetten we niet alleen actief in op het mentaal welbevinden van iedere burger,  maar zetten we ook actief in op preventie van problematisch gebruik van tabak, alcohol en andere drugs, gamen en gokken. We zetten hierbij sterk in op een intergemeentelijke werking. Door een nauwe samenwerking van onze vijf lokale besturen en door het betrekken van de (lokale) partners die werken rond mentaal welzijn en verslavingspreventie, maken we een integraal en geïntegreerd lokaal preventief beleid rond mentaal welbevinden, gebruik van tabak, alcohol en andere drugs, gamen en gokken mogelijk. Op een planmatige, gestructureerde en duurzame manier werken we steeds aan preventie op maat. Stelselmatig vullen we dit luik aan met nieuws en beschikbare materialen rond verslavingspreventie, waar verschillende settings mee aan de slag kunnen.

Infosessies

27 april
4, 11, 18, 25 mei
1 juni

Infosessie Burn-out, de weg naar herstel 10/10

Ouderavond Gamen 17/05

Infosessie Loslaten, ander leren omgaan met piekeren 4/10

Klik op de sessie voor meer info