In het kader van ons actieplan rond nabije en toegankelijke gezondheidszorg volgen wij alle info m.b.t. de concepten zorgcoördinatie en casemanagement van nabij op.

We deze dan ook graag onderstaand pilootproject m.b.t. casemanagement met jullie:

Vier patiëntenverenigingen slaan de handen in elkaar voor casemanagement

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, kondigde in juli 2023 de start van een pilootproject aan waarbij patiëntenverenigingen gevraagd worden om een model van casemanagement te ontwikkelen en te implementeren. De ALS Liga, de Huntington Liga, de MS-Liga Vlaanderen en de Vlaamse Parkinson Liga bundelen de krachten om samen te werken aan dit driejarig pilootproject (2023 - 2026). Elke betrokken patiëntenvereniging zet één of meerdere casemanagers in om mensen bij te staan in het beantwoorden van hun complexe zorg- en ondersteuningsnood.

Doelgroep en werkwijze

Een persoon met de ziekte van ALS, Huntington, MS of Parkinson of een naaste, met een complexe zorg- en ondersteuningsnood, gesitueerd op verschillende levensdomeinen, kan een beroep doen op een casemanager. Dit is een expert binnen één van de vier chronische ziektebeelden, heeft kennis van de (gespecialiseerde) zorg- en hulpmogelijkheden in Vlaanderen en fungeert als een onafhankelijk en vast aanspreekpunt voor zowel de persoon met de chronische ziekte en zijn informele context als de leden van het zorgteam.

De interventie van een casemanager is beperkt in de tijd, naar gelang de complexiteit van de situatie. Casemanagement vindt plaats zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig. Een casemanager kan reeds ingeschakeld worden van in het begin en kan meerdere keren in het zorgproces ingezet worden, indien nodig. De casemanager werkt maximaal toe naar empowerment van de persoon en de zelfstandigheid van het zorgteam, zodat de tijdelijkheid gevrijwaard wordt. De dienstverlening van de casemanagers is kosteloos.

Hoe aanmelden?

De persoon met een complexe zorg- en ondersteuningsnood kan zelf aan de bel trekken. Ook een naaste of een zorgprofessional uit het netwerk kan een persoon met een complexe zorg- en ondersteuningsnood, na goedkeuring van deze persoon, signaleren. Aanmelden kan bij de verschillende liga’s per mail of telefoon via onderstaande contactgegevens.

Rol VIVEL?

VIVEL neemt deel aan de stuurgroep van de Parkinsonliga. We willen de lijnen kort houden en brengen hier ook onze expertise in. De stuurgroep is samengesteld uit de Parkinsonliga, vier neurologen, een persoon met de Zieke van Parkinson, de universiteit Gent en de Universiteit Leuven.