Vivel en Academie voor de Eerste Lijn opgericht

  • 22 januari 2019

Vorige week werden twee nieuwe instituten opgericht om de eerste lijn te versterken: het Vivel (Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn) voor meer beleidsondersteuning en de Academie voor de Eerste Lijn (Primary Care Academy - PCA) voor meer onderzoek.

Het Vivel (Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn) moet het expertisecentrum worden voor de 60 eerstelijnszones (ELZ) die nu overal in Vlaanderen vorm en inhoud krijgen.

Wat zullen de belangrijkste opdrachten zijn van het Vivel?

het verzamelen en ontsluiten van informatie, data voor de eerstelijnsactoren
het ontwikkelen van strategieën die de eerste lijn binnen de ELZ en de regionale zorgzones moeten ondersteunen
zorgverstrekkers coachen en advies verstrekken, de bevolking sensibiliseren,...
innovatie stimuleren
de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg in de gaten houden
een adviserende rol naar de Vlaamse overheid.
In de nieuwe Academie voor de Eerste Lijn (Primary Care Academy - PCA) bundelen universiteiten en hogescholen hun middelen en onderzoekscapaciteit om meer kennis over de eerste lijn op te bouwen.

De PCA zal de 60 eerstelijnszones ondersteunen door kennis op te bouwen over persoonsgerichte zorg, en door innovatieve instrumenten en actieplannen te ontwikkelen. Voorts moet de Academie de vormingsbehoeften van de zorgverleners helpen invullen. De nieuwe Academie focust zich op de problemen van personen met matig complexe zorgvragen. Ze speelt in op de maatschappelijke tendensen en de beleidskeuzes.

Prof. Roy Remmen (Universiteit Antwerpen) is blij met de extra middelen: "Onderzoekers van de eerstelijnszorg moeten concurreren met onderzoekers die met ziekenhuiszorg bezig zijn. Vragen zoals wat werkt en niet werkt in de eerstelijnszorg komen daarmee vandaag veel minder aan bod."

Bronnen: Vlaamse Overheid en www.artsenkrant.com