Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO)

  • 5 november 2021

VLOCO organiseert op 16 november 2021 een 2-delige webinarreeks over ouderenmis(be)handeling tijdens de Week van de Ouderen.

In de voormiddag geven we een inleiding op het thema ouderenmis(be)handeling voor professionelen die het thema beter willen leren kennen én op zoek zijn naar concrete tips om ermee aan de slag te gaan.

's Middags gaan we dieper in op het thema "Geheimhoudingsplicht bij ouderenmis(be)handeling". Spreker is Nele Desmet, juriste van tZitemzo. Haar uiteenzetting zoomt in op de inhoud van geheimhoudingsplichten zoals de discretieplicht en het (medisch) beroepsgeheim. Welke uitzonderingen maken het mogelijk om vertrouwelijke info van (onbekwame) patiënten en cliënten te delen met derden? Er wordt stilgestaan bij de noodtoestand, de meldingsplicht, de uitwisseling van vertrouwelijke informatie in het kader van het gedeeld beroepsgeheime, enz.

Geïnteresseerden kunnen inschrijven voor één dagdeel of voor twee dagdelen. pdf bestandUitnodiging webinars nov 2021.pdf (2.47 MB)