Voorlopige Zorgraad Bonstato

In functie van het opstellen van een erkenningsdossier tegen eind 2019, vraagt de overheid om alvast een voorlopige Zorgraad samen te stellen. Wanneer de Eerstelijnszones in 2020 effectief erkend zullen worden, zal een definitief Bestuursorgaan moeten samengesteld worden.

De Voorlopige Zorgraad is pluralistisch en divers samengesteld en bestaat uit zorgaanbieders van verschillende disciplines en uit vertegenwoordigers van de woonzorgcentra, CAW, lokale besturen,… Het Bestuursorgaan zal onze eerstelijnszone aansturen. 

De kandidaten voor de voorlopige zorgraad zijn goedgekeurd op het veranderforum van 20 juni 2019. 

Onze voorlopige zorgraad ziet er als volgt uit.

Lokale besturen  Lokale besturen Van Tendeloo Kelly Schepen van BCSD, Welzijn, Gezondheid, Armoedebestrijding, Gelijke kansen & Jeugd, Kinderzorg, Huis van het Kind, BKO, speelplein, Diversiteit & Heist in de Wereld Heist-op-den-Berg
Rousseau Bert Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst, toegevoegd schepen overeenkomstig artikel 42 lokaal bestuur Putte
Schueremans Hilde Schepen van Sociale Zaken, Senioren, Wijkwerking, Ontwikkelingssamenwerking, Gelijke Kansen, Wonen en Participatie Bonheiden
Huizen van het Kind Verstrepen Sarah Beleidscoördinator zorgverlening lokaal bestuur Heist-op-den-Berg-WZC Berkenhof
de Roover Miriam Dienstencentrumleider-seniorenconsulent
Tuymans Lien Afdelingshoofd welzijn en burgerzaken Bonheiden
Gezondheidszorg  Medische en paramedische beroepen De Smedt Jos Huisarts + voorzitter huisartsenkring Dijle Nete
Van Den Daele Evelien Diensthoofd Thuisverpleegkundigen en Kinderzorg
Oudenaert Olivier Zelfstandig thuisverpleger Topcare
Karlien Vandendriessche  Zelfstandig kinesitherapeute
Natacha Van Der Auwermeulen  Zelfstandig diëtiste
Eerstelijns Geestelijke Gezondheidszorg De Becker Mia Zorgcoördinator Volwassenenwerking
Coördinator Emergoknooppunt CGG De Pont
Welzijn  Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg Laureyn An Regiomanager gezinszorg Kempen
Lokale dienstencentra Nys Veerle Directeur WZH Ten Kerselaere
Diensten maatschappelijk werk Berrens Kristof Stafmedewerker Zorg CM Antwerpen-Mechelen-Turnhout (intermutualistische vertegenwoordiging)
Centrum Algemeen Welzijn Claes Joris Directeur Hulpverlening CAW
Woonzorgcentra Daneels Lies Maatschappelijk werker WZC Heilige Familie
Expertise als maatschappelijk werker binnen de sociale dienst van OCMW De Kock Miriam Maatschappelijk werker van het OCMW en referentiepersoon dementie
PZON  Patiëntenverenigingen Vervloet Lien Contactpersoon Vlaamse Liga voor Fibromyalgie
Mantelzorgverenigingen Saenen Johan S-Plus Mantelzorg (+vertegenwoordiging andere mantelzorgverenigingen)
Martens Mathieu OKRA-ZORGRECHT
Optioneel  Ziekenhuisnetwerk Aerts Dirk Hoofd dienst sociaal werk en pastoraal werk
     
Expertise personen met dementie Van Herpe Dirk Directeur WZC Den Olm
VAPH voorzieningen RTH Marijke De Maeyer Directeur DOPPA