Voorlopige zorgraad ELZ Scheldekracht

Stappenplan en visie

Een veranderteam voor de ELZ Scheldekracht maakte in het najaar van 2018 werk van een stappenplan voor de vorming van de zorgraad. Het begeleidend document is hier raadpleegbaar. Ook een visietekst betreffende de aansturing van de ELZ Scheldekracht werd opgemaakt door dit veranderteam.

Verwachtingen t.a.v. leden van de (voorlopige) zorgraad

Om deel te kunnen uitmaken van de voorlopige zorgraad werden een aantal criteria bepaald in een ledenengagement (zie figuur onderaan deze pagina). Zo wordt onder meer verwacht van de leden van de voorlopige zorgraad dat zij een gedragscharter ondertekenen.

De samenstelling van de voorlopige zorgraad werd op 24/09/2019 goedgekeurd binnen de ELZ Scheldekracht door een brede platformvergadering (veranderforum).  Tegen 31/10/2019 moet de samenstelling van de voorlopige zorgraad ingediend worden. 

Ledenengagement zorgraad ELZ Scheldekracht

Zelfstandige zorgverstrekkers betrekken in zorgraden

In opdracht van Zorg en Gezondheid voerde de Federatie Vrije Beroepen een onderzoek naar de mogelijkheden en opportuniteiten om zelfstandige zorgverstrekkers te betrekken bij de opstart en werking van de (voorlopige) zorgraden. Het resultaat zijn inzichten, tips en adviezen voor eerstelijnszones om zelfstandige zorgverstrekkers beter te betrekken bij hun zorgraden. Een aantal drempels weerhoudt zelfstandige zorgverleners om meer deel te nemen aan de zorgraden. Nochtans betekent hun deelname een meerwaarde voor de zorgraad en voor de zorgverstrekkers zelf.

In een presentatie bundelen we de inzichten over die drempels en overlopen we de stappen om zorgverstrekkers te betrekken bij een zorgraad, van een analyse van hinderpalen en randvoorwaarden tot uitrollen van ideeën en evaluatie en bijsturing. Daarnaast zijn er ook aanbevelingen voor het aantrekken van zorgverleners, voorbeelden van communicatie en een contactenlijst van de beroepsverenigingen in Vlaanderen.

 

Verslaggeving voorlopige zorgraad