Voorlopige Zorgraad Noord Antwerpen

Voorlopige zorgraad

De voorlopige zorgraad zal functioneren als het bestuursorgaan van de Eerstelijnszone en zal bestaan uit afgevaardigden uit volgende clusters:
 

Clusters Zorgraad

De kandidaten voor de voorlopige zorgraad van eerstelijnszone Noord Antwerpen werden goedgekeurd op het veranderforum van 5 juni 2019.

Eind juni 2019 werd de voorlopige zorgraad goedgekeurd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 

In het najaar 2019 en het voorjaar 2020 worden de voorbereidingen genomen voor de oprichting van de VZW. Medio 2020 zal de vzw een feit zijn.

Cluster Gezondheidszorg

Discipline

Kandidaat

Plaatsvervanger

Huisarts

Dorien Caremans

Veerle Van Raemdonck

Apotheker

Jeroen De Vleeschouwer

Karen Delaetere

Thuisverpleging
Vroedvrouw

An Bernaerts
(thuisverpleging)

Cathleen Gavel
(vroedvrouw)

Psycholoog

Johan Engelen

Lenny De Pooter

Kinesitherapeut
Ergotherapeut

Ludo Cuypers
(kinesitherapeut)

Lien Totté
(ergotherapeut)

Diëtiste

An De Meyer

Ilse Mertens

Cluster Welzijn

Discipline

Kandidaat

 Plaatsvervanger

WZC

Anne Cauwe
(WZC Sint-Vincentius Ekeren)

Nico Vervat
(WZC Residentie Koningshof Schoten)

Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Vonneke Beeker
(Villers)

Jan Antonis
(De Voorzorg)

Lokale dienstencentra

David Pietquin
(Zorgbedrijf)

Dirk Bervoets
(Zorgbedrijf)

DMW ziekenfondsen

Dominique Put
(CM)

Brigit Masscheleyn
(CM)

CAW Antwerpen

Monique Gauquie

Tom Van de Geuchte

OCMW  (Schoten)

Inge Ledoux

Melissa Van der Spurt

Cluster Persoon met zorg- en ondersteuningsnood

Organisatie

Kandidaat

Plaatsvervanger

vzw Steunpunt Mantelzorg

Rudy Cornelis

 

Mantelzorger

Erwin De Smedt
(Samana)

 

Cluster Lokale Besturen

Organisatie

Kandidaat

 Plaatsvervanger

Administratie
Dienst Gezondheid Stad Antwerpen

Daan Sanders

Katrien Monten

Kabinetsadviseur stadsbeheer, groen en gezondheid
(schepen Duchateau )

Indrit Belkovi

Peter Moonen

Schepen van Sociale zaken
Schepen van samenleven, zorg & welzijn
Schoten

Véronique d’Exelle

Iefke Hendrickx

Schepen van Sociale zaken
Schepen van jeugd, sport en cultuur
Stabroek

Herman Jongenelen

Liesbeth Bardyn

Sociale Centra Antwerpen

Matthias De Ridder

 

Sociale Diensten Lokaal bestuur Stabroek

Heidi Vierbergen

Katleen Pyl

Optionele partners

Organisatie

Kandidaat

 Plaatsvervanger

Senior-consulent Levuur & beleidsexpert domein Zorg en Welzijn & Federaal niveau

Maaike Van Overloop

 

Ziekenhuizen
ZNA Jan Palfijn / AZ Klina

Joeri De Munck
(ZNA Jan Palfijn)

Tom Van Meel
(AZ Klina)

Karel De Grote / UA

Lucky Botteldooren

Katleen Biesmans

Heder

Erik Van Acker

Dries Cautreels

Voorzitter

Dominique Put uit de cluster Welzijn zal optreden als voorzitter voor de Voorlopige Zorgraad

 

Dominique Put
Banner ELZ Noord Antwerpen

Richtlijnen en procedures

Heb je nog vragen over de samenstelling, de doelstellingen, de werkingsprincipes, de stemming ... van de voorlopige zorgraad ? In de richtlijnen kan je alvast een antwoord vinden op een aantal van de belangrijkste vragen. 

Contacteer Noord Antwerpen