Voorstelling Team ELZ Dender

  • 1 september 2020

Sinds 1 juli 2020 subsidieert de overheid niet langer Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN), Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) en Regionaal Welzijnswerk (RWO), maar maakten deze de omschakeling naar eerstelijnszones (ELZ). Het personeel van de huidige structuren werd zo veel als mogelijk ingeschakeld in de eerstelijnszones.

Sinds deze zomer versterkt een team van twee medewerkers Eerstelijnszone Dender. Wij stellen Marleen Stautemas en Reinout Remmery graag aan u voor!

Marleen Stautemas 

Ik ben sinds 2013 coördinator van het Regionaal Welzijnsoverleg Dendermonde.

Sinds 1 juli 2020 subsidieert de overheid niet langer Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN), Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) en Regionaal Welzijnswerk (RWO), maar maakten deze de omschakeling naar eerstelijnszones (ELZ). Het personeel van de huidige structuren werd zo veel als mogelijk ingeschakeld in de eerstelijnszones.

Je kan me bereiken via marleen.stautemas@elzdender.be en telefonisch op het nummer 0471 78 56 21.

Reinout Remmery 

Ik studeerde in 2001 af als licentiaat orthopedagogiek.  Nadien volgde een loopbaan binnen de Christelijke Mutualiteit.  Ik startte als educatief medewerker en werd later diensthoofd van de jeugddienst, Kazou Waas en Dender.  Later werd ik diensthoofd van de dienst Thuiszorg van CM Waas en Dender om te eindigen als domeinverantwoordelijke zorg binnen CM Oost-Vlaanderen.

Vanuit die functie was ik mede-initiatiefnemer bij het indienen van het pilootproject Eerstelijnszone Dender.  ELZ Dender startte zo, samen met ELZ Zuid-Oost-Limburg aan de pilootperiode voor heel Vlaanderen, in 2017.

Sinds de voorlopige erkenning als zorgraad was ik voorzitter van de eerstelijnszone.  Mijn geloof in de kracht en de mogelijkheden van deze nieuwe structuur zette me ertoe aan om de sprong te wagen van voorzitter naar coördinator van de Eerstelijnszone.

Je kan me bereiken via reinout.remmery@elzdender.be en telefonisch op het nummer 0473 63 30 29.