Een vorming gegeven door het Netwerk tegen Armoede en Recht-Op vzw samen met een ervaringsdeskundige. Binnen zowel het Netwerk tegen Armoede als binnen Recht-Op vzw gaan ervaringsdeskundigen in armoede in gesprek met elkaar over toegankelijkheid van diensten en de rol dat GBO hierin kan spelen.

Zij geven ook veel input in verband met de generalistische basishouding van onthaalmedewerkers.

Op 20 en 27 juni 2023 in Antwerpen voor praktijkwerkers

We gaan aan de slag in de praktijk. Wat betekent die generalistische basishouding in GBO, en hoe ga je om met je cliënt hierin? Krijg hierover ook input van ervaringsdeskundigen en voel hoe de (on)toegankelijkheid een impact kan hebben op je cliënt.

Op 14 en 28 november 2023 in Antwerpen voor coördinatoren en stuurgroepleden

We gaan aan de slag met het GBO-samenwerkingsverband en we gaan in gesprek met ervaringsdeskundigen om te praten over het belang van de generalistische basishouding en het gebruikersperspectief van in het begin al in GBO-samenwerkingsverband binnen te brengen. We gaan ook in gesprek over de toegankelijkheid van de eigen diensten.

dinsdag 20 juni 2023
dinsdag 27 juni 2023
dinsdag 14 november 2023
dinsdag 28 november 2023