2-daagse vorming suïcidepreventie voor intermediairs die werken met ouderen

Depressie en/of suïcidaliteit is een zwaar onderschat probleem bij ouderen. Het risico op suïcide stijgt nochtans naargelang de leeftijd.

In 2023 organiseren de suïcidepreventiewerking en de ouderenteams van de Oost-Vlaamse Centra Geestelijke Gezondheid opnieuw een vorming suïcidepreventie voor hulpverleners die werken met ouderen.

Naast de basisvorming suïcidepreventie (epidemiologie, signalen, risico- en beschermende factoren, risicoformulering, gesprekstechnieken, doorverwijzing en nabestaanden), gaan we ook aan de slag met het thema depressie (aandachtspunten, risicofactoren, gevolgen, do's en dont's).

Deze vorming wordt gegeven door suïcidepreventiewerkers en ouderentherapeuten van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg.

Tijdens de vorming gaan we interactief aan de slag. Er is ruimte voor het inoefenen van vaardigheden en uitwisseling van ervaring.

Meer informatie en inschrijven

Organisatie: CGG Adentro
De Punt kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge
100