Piekuurtjes zijn korte online vormingsmomenten over de middag die open staan voor alle eerstelijnswerkers en die gratis worden georganiseerd. Gedurende een uurtje wordt er een specifiek thema gelinkt aan geestelijke gezondheid uitgediept.

Steeds meer krijgen zorgverstrekkers en medewerkers uit de zorg- en welzijnssector te maken met mensen met (een vermoeden van) geestelijke gezondheidsproblemen. Het is niet altijd vanzelfsprekend om in te schatten wat er aan de hand is, om tijdig in te grijpen of om er op de juiste manier mee om te gaan. Het Psychiatrisch Expertiseteam (PET) biedt daarom kwalitatieve vormingen aan voor eerstelijnswerkers en dit rond diverse thema’s uit de geestelijke gezondheidszorg.

pet

In deze brochure geven we u een overzicht van de geplande
piekuurtjes en open vormingen voor het voorjaar 2023:


Piekuurtjes zijn korte vormingsmomenten over de middag die open staan voor alle eerstelijnswerkers en die gratis worden georganiseerd. Gedurende een uurtje wordt er een specifiek thema gelinkt aan geestelijke gezondheid uitgediept. Je kan deze piekuurtjes vaak zien als een voorproefje van onze ruimer vormingsaanbod. Deze webinars staan open voor alle eerstelijnswerkers en bieden naast heel wat theoretische inzichten telkens een duidelijke link met de dagdagelijkse praktijk.


Daarnaast worden er jaarlijks enkele open vormingen georganiseerd. Dit zijn telkens vormingen van 2 uur gericht op hulpverleners uit de zorg- en welzijnssector bestaande uit psycho-educatie, praktische tips en concrete handvaten voor de praktijk.


Het PET biedt ook vormingen op maat voor eerstelijnsorganisaties. Meer informatie hierover kan u vinden op psychiatrischexpertiseteam.be.

Organisatie: Psychiatrisch Expertiseteam Noord-West-Vlaanderen
donderdag 23 februari 2023, 12:00 - 13:00
donderdag 9 maart 2023, 14:00 - 16:00
dinsdag 28 maart 2023, 12:00 - 13:00
dinsdag 18 april 2023, 12:00 - 13:00
donderdag 4 mei 2023, 12:00 - 13:00
dinsdag 16 mei 2023, 12:30 - 14:30
donderdag 18 mei 2023, 12:00 - 13:00
donderdag 29 juni 2023, 12:30 - 14:30
Online training, gratis