Overzicht vormingen suïcidepreventie in Oost-Vlaanderen voorjaar 2023
voor intermediairs die werken met jongeren, volwassenen of ouderen

Als je werkt met kwetsbare personen bestaat de kans dat je in aanraking komt met cliënten die aan zelfmoord denken.

Hoe ga je hier best mee om? Hoe kan je op tijd signalen oppikken? Hoe ga je het gesprek aan? Hoe maak je een inschatting van de ernst van de situatie? Welke interventies kan je doen? En wat doe je in geval van crisis?

Op deze en andere vragen krijg je een antwoord in onze interactieve vorming voor hulpverleners. We werken in kleine groepen met ruimte voor persoonlijke inbreng.

De suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg organiseert tweedaagse vormingen voor intermediairs die werken met jongeren, volwassenen of ouderen. Deze vormingen zijn bedoeld voor hulpverleners uit de eerste tot derde lijn.

Tweedaagse vormingen najaar 2023


2 & 14 februari (Gent)
2-daagse vorming voor intermediairs die werken met jongeren

28 februari & 7 maart (Oudenaarde)
2-daagse vorming voor intermediairs die werken met volwassenen

21 & 30 maart (Eeklo)
2-daagse vorming voor intermediairs die werken met ouderen

Andere vormingen in Vlaanderen

U kunt bij CGG Adentro ook terecht voor een aanbod op maat van uw organisatie.
Voor meer info kunt u contact opnemen met Liefke De Witte via mail (liefke.dewitte@cggadentro.be) of telefoon (09/331 51 94).