De suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg biedt opnieuw een 2-daagse vorming aan voor geïnteresseerden uit de jongeren-, volwassenen- en ouderenbegeleiding en hulpverlening. In deze vorming wordt stilgestaan bij de problematiek van suïcidaliteit en worden handvatten aangereikt om met suïcidale personen om te gaan. De vorming is interactief en er is ruimte voor het inoefenen van vaardigheden en uitwisseling van ervaring. Meer informatie via de flyer.