Vormings- en netwerkmoment in het kader van de ‘Dag van verzet tegen armoede’

  • 30 juni 2022

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Onderwijscentrum Gent in samenwerking met relevante partners een studiedag in het kader van de dag van verzet tegen armoede. Meer en meer scholen worden geconfronteerd met kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie. Zowel voor de school als voor de leerling en zijn omgeving is het van belang dat gekeken wordt naar een armoedebewuste en kostenbewuste aanpak om uitsluiting te voorkomen. Laat je inspireren tijdens dit vormings- en netwerkmoment op 18 oktober 2022. Je kan kiezen tussen voormiddag, namiddag of volle dag. Het volledige programma kan je hier terugvinden. Inschrijven kan via volgende linkuiterlijk tegen vrijdag 14 oktober 2022.